På Vårdförbundets kansli står du som medlem i fokus. Vi är jurister, rådgivare, kommunikatörer, omvärldsanalytiker, förhandlare och specialister som arbetar för att skapa bättre arbetsvillkor för våra medlemmar.

Kansliet arbetar efter de politiska riktlinjerna som beslutats av kongressen, samt stöder och ger service till förtroendevalda, medlemmar och möjliga medlemmar. I kansliorganisationen, som finns i hela landet,  jobbar cirka 170 personer.

Kansliet har en kanslichef som utses av förbundsstyrelsen och är underställd förbundsordförande. Kanslichefen leder kansliet, har arbetsgivaransvar för medarbetare och ansvar för att förbundsstyrelsens beslut blir verklighet.

Vi erbjuder dig som medlem råd och stöd i arbetsrättsliga frågor, lönefrågor, professionsfrågor och medlemskapsfrågor. Vi bidrar till att våra medlemmar får samma service oavsett vilket avtalsområde du tillhör, vilket yrke du har eller var i Sverige du som medlem finns.

Vårdförbundets kansliorganisation