Chefsspecialisterna

Vårdförbundets chefsspecialister Charlotta Hellström och Torbjörn Severin, hjälper dig som chef- eller ledarmedlem med bland annat coaching, råd och stöd i din ledarroll.

Råd i din chef- och ledarroll

Du har en speciell och viktig roll som chef och ledare i vården. Du ansvarar inte bara för din personal, utan ofta också för patienters liv och välbefinnande. Våra chefsspecialister Charlotta Hellström och Torbjörn Severin, har erfarenhet att av att leda i vården och kan ge dig råd i din roll.

Om Charlotta
Charlotta är legitimerad sjuksköterska sedan 1991 med specialistutbildning inom barn och ungdom. Hon har jobbat som chef inom Onkologi, hematologi och inom barn-ungdomspsykiatrin. Charlotta har även arbetat med att implementera personcentrerad vård.    

Charlotta Hellström: charlotta.m.hellstrom @ vardforbundet.se  

Om Torbjörn
Torbjörn legitimerades som sjuksköterska 1991. Han har jobbat som chef inom Onkologi, palliativ vård och primärvård. Torbjörn har även arbetat inom HR och med analys och upphandling av hälso- och sjukvård.

Torbjörn Severin: torbjorn.severin @ vardforbundet.se

Coaching

Du kan få personlig coaching som kan hjälpa dig att snabbare nå dina mål, hitta nya lösningar och utveckla dig själv och ditt ledarskap.

Karriär

Har du ambitioner kring din egen utveckling och kanske står i startgroparna för en ny inriktning i din yrkesroll? Kontakta Charlotta och Torbjörn som kan ge nya perspektiv och se fler möjligheter för din utveckling.

Villkorsfrågor

Som chef behöver du ha goda villkor för att hålla ett långt yrkesliv. Chefsspecialisterna diskuterar gärna hur de kan hjälpa dig att påverka för bättre villkor på din arbetsplats, men också hur du själv kan påverka villkoren och förhålla dig till rådande arbetssituation.

Utveckla vården och arbetssätt

En av de frågor som Vårdförbundet Chef ser är nödvändigt för en bättre vård är ett paradigmskifte till personcentrerad god och nära vård. Vi har kunskap om hur en sådan förändring kan gå till. Vi har också råd och stöd för att förändra andra arbetssätt genom att exempelvis lägga mer fokus på innovation som arbetssätt.