Nu är finalisterna klara till 2023 års Vårdförbundspris i samarbete med Folksam. Med prissumman på 500 000 kronor är det ett av Sveriges största hälso- och sjukvårdspriser. Även finalisterna till Årets vårdchef är klara.

Finalister Vårdförbundspriset

Med Vårdförbundspriset vill Vårdförbundet och Folksam premiera medlemmar som engagerar sig, utvecklar och genomför en tydlig förbättring till en personcentrerad nära vård. Vinnare utses vid en prisceremoni den 28 november.  

Finalister Vårdförbundspriset 2023, utan inbördes ordning: 

Sylwia Kedzierska, biomedicinsk analytiker, Klinisk patologi och cancerdiagnostik, Cytologilaboratoriet Huddinge 

Ett blodprov eller ett vävnadsprov ser hon som något mer än bara vätska eller en hudflik. Sylwia Kedzierska ser en person i varje prov. En person som ska hanteras på bästa möjliga vis. Slarv kan leda till att patienter måste komma tillbaka för ännu en obehaglig provtagning, eller till att de tvingas vänta länge på livsavgörande besked. Behandlingar försenas och vårdtider förlängs utan snabba och korrekta analyssvar. Sylwia Kedzierska brinner för sitt arbete och ser möjligheter i stället för problem. Hon har effektiviserat genom att delta i planeringen av ett nytt laboratorium. Hon har gjort analyserna säkrare och förbättrat patientsäkerheten med sina idéer om placering av instrument och byte av gammal utrustning. Genom hennes förslag om utbyte av fixeringsvätska är proverna nu mer hållbara. Att lära nytt, dela med sig av kunskap och att utvecklas tillsammans är viktigt för henne. För sin förmåga att utveckla den personcentrerade vården på laboratoriet är hon värd ett pris.

Anna Rydberg, specialistsjuksköterska inom demens, Bräcke Diakoni Västergårdens vård och omsorgsboende, Göteborg   

Ångestfyllda unga besökte akutmottagningen flera gånger i veckan, eller bad ofta omsorgspersonalen att ringa ambulansen. Det har upphört med Anna Rydbergs idé om ett mottagningsrum nära omsorgsboendet. Unga vuxna med kognitiv funktionsnedsättning förstod inte att hon var sjuksköterska när hon, i likadana kläder som omsorgspersonalen, kom hem till dem. Nu tar de sig själva till mottagningsrummet, alldeles intill sitt boende. Och de förstår vem hon är – så ingen säger längre till henne att ta kontakt med en sjuksköterska. Tack vare mottagningen ökar också de ungas förmåga att ta ansvar för den egna hälsan. De tar själva kontakt och när de kommer till mottagningen vet de att de har kommit till en vårdinrättning där de tas på allvar. Anna Rydberg har skapat ett rum för hälsa och förståelse. För henne handlar det om värdighet. Om trygghet och respekt för personerna på boendet. 

Amanda Ahlin, sjuksköterska, hematologienheten, Skaraborgs sjukhus, Skövde 

”Galet”, sa många när de först hörde om att svårt cancersjuka patienter vårdades hemma. Men ibland är hemma bäst. Amanda Ahlin såg infektionskänsliga patienter ligga ensamma i slussrum – med begränsade möjligheter till frisk luft och mänsklig kontakt på grund av risken att drabbas av livshotande sepsis. Det fick henne att starta ett projekt där patienterna skyddas mot vårdinfektioner genom att vara i sin hemmiljö. Större rörelsefrihet, inflytande över sin kost och stöd från närstående har minskat deras ångest. Och mer medvetenhet om vad som händer i kroppen har gjort patienterna delaktiga i den egna vården. Digital kontakt flera gånger om dagen, stöd av personalen på sjukhuset och möjlighet till återinläggning skapar trygghet. Samtidigt som vårdplatser frigörs och kostnader för utrustning sparas in. De som en gång kallade projektet för galenskap har tänkt om nu. 

Finalister Årets vårdchef

Vårdförbundets pris Årets vårdchef går till en chef som genom sitt ledarskap utvecklar hälso- och sjukvården till en nära personcentrerad vård, som utgår från varje persons förmågor, vilja och behov. Vårdchefen bidrar genom sitt personcentrerade ledarskap till att föra medarbetarskapet framåt i verksamheten.

Martina Gårder, vårdenhetschef Neurologiska kliniken Capio St Görans sjukhus, Stockholm

”Med lugn och varsam ledarstil skapar Martina Gårder engagemang och arbetstrivsel. Det fanns en tid när arbetsplatsen beskrevs som stökig. Så är det inte längre. Kanske bidrar hennes förmåga till reflektion och hennes självkännedom till att trivseln numera är hög och att hyrpersonal tackar ja till tillsvidaretjänster. Att sjuksköterskorna roterar mellan slutenvård och öppenvård är en av framgångsfaktorerna. En annan är att den här prestigelösa chefen får medarbetare att våga utmana sig själva och pröva nytt. Som chef är det viktigt att skapa förutsättningar att göra ett bra arbete. För henne innebär det att få medarbetarna att se och utveckla sina styrkor. Att personalen - tack vare partnerskapet - vet mer om patienterna än tidigare är ett gott tecken på att verksamheten är på väg mot den personcentrerade vård som är hennes mål.”

Johanna Ling, regionchef Kry primärvård, Skåne

”Att visa sina svagheter är modigt. Kanske särskilt för en chef. Men Johanna Ling vågar backa, erkänna fel och testa nytt. Modigt är det också att utmana strukturer och hierarkier. Hon tänker bortom allt det och en av de första frågor som nu ställs inför patientmöten är: vilken profession behövs bäst  – psykolog, dietist, sjuksköterska eller läkare? Den här chefen drar sig inte heller för att riva väggar. Enskilda mottagningsrum har ersatts av gemensamma arbetsytor och rum anpassade till patienternas hälsotillstånd. Så underlättas tvärprofessionella dialoger och idéutbyten. Hennes nytänkande har också resulterat i en modell där digitala patientmöten kompletterar fysiska. Möjlighet till hemarbete och färre patientresor frigör resurser till en mer tillgänglig vård. Och med fokus på både personal och patienter fortsätter den här finalisten att utveckla regionens personcentrerade primärvård.”

Laila Davidsson tf verksamhetschef, Praktikertjänst AB Cederkliniken, Piteå

”Laila Davidsson är en nytänkande chef som gillar att omvärldsspana, ifrågasätta och prova nytt. Under hennes ledarskap har verksamheten vuxit från 9 till 40 anställda och från noll till 11 000 listade patienter. En utveckling att vara stolt över, men som också blev krävande. När stressen till sist hotade arbetsglädjen var hon en av dem som tog fram åtgärder som fick allt att vända. Med en ny modell för sjukskrivningsprocessen och ett nytt sätt ta hand om patienter som led av psykisk ohälsa skapades kortare väntetider, färre sjukskrivna patienter – och en god arbetsmiljö. En chef som gör personalen delaktig – för utan deras engagemang, ingen framgång. Hon skapar trygghet och hjälper medarbetarna att se sina styrkor, att växa tillsammans och att fortsätta utveckla den personcentrerade vården. Hela tiden utifrån patienternas och medarbetarnas perspektiv.”