PA16 är tjänstepensionen för dig som är anställd inom staten.

Om PA 16

PA16 och består av två avdelningar: avdelning I respektive avdelning II.

• PA16 Avdelning I gäller för dig som är född 1988 eller senare
• PA16 Avdelning II gäller för dig som född 1987 eller tidigare 

Premiebestämd del

Premiebestämd ålderspension i PA16 Avdelning II består av tre delar: individuell ålderspension, Kåpan flexpension och Kåpan tjänstepension,  och betalas som längst tills du fyller 69 år.

Individuell ålderspension

För den individuella ålderspensionen avsätts 2,5 procent av din lön till en individuell ålderspension. Här kan du välja hur pengarna ska placeras och vem som ska förvalta bland de valbara försäkringsbolagen.

Ålderspension flex

Ålderspension Flex tillkom för de som går på avd II nu till 2024. För de födda 1966-1987 innebär det en extra premie på 1,5% som betalas till denna del. För de som går på avd II, men är födda 1965 eller tidigare blir den nya premien 0,5%. Dessa får behålla sin möjlighet att ansöka om delpension, en möjlighet som de som är födda 1966-1987  tappar. Pengarna som betalas in förvaltas av Kåpan Tjänstepension i en traditionell försäkring

Kompletterande ålderspension - Kåpan Tjänste
Kåpan Tjänste är en kompletterande premiebestämd ålderspension där arbetsgivaren avsätter 2 procent av din lön. Pengarna förvaltas av Kåpan Pensioner och administreras av SPV.

Förmånsbestämd del

För inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en bruttolön på 47 625 kronor per månad år 2024, avsätts en viss del till en förmånsbestämd pension. Det innebär att du får en viss del av din lön över 7,5 inkomstbasbelopp kommer du att få i pension utöver de avgiftsbestämda delarna. Storleken beror på din lön, din ålder samt hur lång tid du har omfattats av tjänstepensionsavtalet.

För dig som är född 1988 eller senare

Du omfattas av pensionsbestämmelserna i PA 16 Avdelning I. Det är en helt premiebestämd pension vilket innebär att en viss del av din pensionsmedförande lön sätts av till din framtida pension. Storleken på din pension beror alltså på hur stort pensionskapitalet är när du går i pension.

PA 16 ger rätt till en löpande pensionspremie som uppgår till 6 procent av lönen. Om du har en lön som överstiger 42 625 kronor per månad är pensionspremien 31,5 procent av den del av lönen som överstiger denna gräns. Du tjänar in pension som längst tills du fyller 69 år. 

Premien fördelas i följande tre delar:

1.  Ålderspension Valbar: 2,5 procent på lönedelar upp till 47 625 kr/mån samt 20 procent på lönedelar över denna lönenivå. Denna del kan du själv välja hur den ska placeras och vem som ska förvalta kapitalet bland de valbara försäkringsbolagen.

2. Ålderspension Obligatorisk: 2 procent på lönedelar upp till 47 625 kronor per månad samt 10 procent på lönedelar över denna lönenivå. Kapitalet förvaltas av Kåpan Pensioner.

3. Ålderspension Flex: 1,5 procent på kontant utbetald lön. Kapitalet förvaltas av Kåpan Pensioner.