Här nedan finns material som du som kongressombud gärna får ta del av inför kongressen.