Vårdförbundet har genom det förhandlande samverkansorganet OFR/S,P,O den 30 september slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneutveckling i statlig sektor i nivå med avtalet inom exportindustrin, vilket innebär en löneökning på 7,4 procent under två år.

Det tvååriga avtalet garanterar att löneutrymmet totalt för alla medlemmar inom Vårdförbundet och övriga OFR/S,P,O minst följer det inom den svenska exportindustrin framförhandlade ”märket”. Utfallet på de enskilda arbetsplatserna förhandlas sedan fram lokalt. En nyhet i löneavtalet är att det vid lönesättning ska tas hänsyn till erfarenhet, vilket förhoppningsvis kommer bidra till lönekarriär i yrket över tid.

Avtalet innebär bland annat också att semestertillägget höjs till 0,49 %, och att bägge föräldrar får rätt till ledighet för besök vid mödravårdscentral Uppgörelsen innebär också en ökad trygghet, med 6 månaders omställning när myndigheter beslutar om omlokalisering, i stället för två månader som idag. Avtalet innebär också att parterna ska fortsätta det centrala förhandlingsarbetet kring lokala arbetsmiljöfrågor.

– Det är glädjande att erfarenhet ska beaktas i lönehänseende och att yrkesskicklighet värderas även i statlig sektor. Dessutom är det bra att parterna kommer att arbeta med gemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet.

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Sveriges lärare, Försvarsförbundet, Ledarna, , Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket (AgV).