Vårdförbundets kommentarspolicy gäller på Facebook och liknande plattformar där vi har organisationssidor som samlar inlägg, diskussion och kommentarer och Vårdförbundet kan moderera och påverka vad som skrivs. På plattformar som t.ex. Twitter kan inte Vårdförbundet ta ansvar för vad andra skriver om eller till oss och om personliga påhopp görs. Övertramp mot plattformarnas regler anmäls till respektive plattform.

Kommentarspolicy på Facebook

Vårdförbundet uppmuntrar diskussion och debatt. Vi förbehåller oss dock rätten att på vår sida radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande.

Vi förbehåller oss också rätten att stänga av följare och rapportera vidare till Facebook. Om du lägger märke till sådana uppgifter som beskrivits ovan – meddela oss omgående.

Det är inte tillåtet att dela känslig information om annan när du publicerar frågor och kommentarer på vår sida. Känslig information kan vara sådant som facktillhörighet, sexuell läggning, religion med mera. Vi rekommenderar även att du använder dig av taggnings-funktionen om du vill göra vänner eller bekanta uppmärksamma på våra inlägg, på så sätt informerar du dem om att deras namn finns på vår sida.

Facebook är primärt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på Facebooks plattform.

Du kan hitta vår Integritetspolicy på sidan ”Så hanterar Vårdförbundet dina personuppgifter”

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du finner att något material på vår Facebooksida strider mot lag eller som du av andra skäl önskar bli borttaget.

Vänligen var uppmärksam på att allt innehåll och inlägg måste följa:

Facebooks användarvillkor