Här kan du läsa en beskrivning av de olika uppdragen som väljs på kongressen – Vårdförbundets högst beslutande organ. Vid kongressen beslutar medlemmarna, genom demokratiskt valda kongressombud, vilka personer som ska få de hedersamma uppdragen.

Alla medlemmar i Vårdförbundet kan nominera personer till uppdragen nedan.

Här kan du läsa hur du nominerar.

Förbundsordförande  

Rollen i korthet 
Du som är förbundsordförande är en idéburen ledare och Vårdförbundets ansikte utåt. Du har ett helhetsperspektiv och ansvarar för att leda och driva organisationens utveckling. Du har tät kontakt med både medlemmar och externa kontakter som media, myndigheter och samarbetsorganisationer. Du är insatt, analyserar löpande arbetet och vågar utmana. Som ordförande ansvarar du för att förbundsstyrelsen har ett bra samarbete och arbetsfördelning utifrån olika kompetenser i gruppen. Tillsammans med övriga personer i förbundsstyrelsen har du det övergripande ansvaret för Vårdförbundets verksamhet och för att förbundet arbetar mot en långsiktig vision.  

Kongressen väljer 1 förbundsordförande 

Rollbeskrivning av förbundsordförande beslutad av förbundsstyrelsen (pdf) 


Vice förbundsordförande   

Rollen i korthet 
Du som är vice förbundsordförande är en idéburen ledare och i ditt uppdrag ansvarar du för att stödja förbundsordförande i ledning och samordning av förbundsstyrelsens arbete. Du träder också in när förbundsordförande får förhinder eller när ni har kommit överens om det. Rollen kräver att du är påläst och håller dig uppdaterad med förbundets alla frågor. Som vice förbundsordförande gäller även rollbeskrivningen för förbundsstyrelseledamot.  

Kongressen väljer 2 vice förbundsordförande 

Rollbeskrivning av vice förbundsordförande beslutad av förbundsstyrelsen (pdf) 


Förbundsstyrelseledamot

Rollen i korthet 
Du som är ledamot i förbundsstyrelsen är en idéburen ledare som tillsammans med övriga ledamöter ansvarar för att leda Vårdförbundet mot de mål som har beslutats av kongressen. Genom att initiera, forma, vägleda, följa upp och fatta beslut om politik, organisation och verksamhet skapar du förutsättningar för förbundet att utvecklas i en riktning som gynnar medlemmarna. Besluten förverkligas sedan genom insatser som görs av förtroendevalda och kansliet. Därför är närhet och dialog med medlemmar och förtroendevalda en viktig del av uppdraget. 

Kongressen väljer 4-8 förbundsstyrelseledamöter 

Rollbeskrivning av förbundsstyrelseledamot beslutad av förbundsstyrelsen (pdf) 


Förbundsvalberedare 

Rollen i korthet 
Du som är förbundsvalberedare har en viktig roll i Vårdförbundets demokratiska process. Tillsammans med övriga ledamöter i valberedningen förslår du kandidater till förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer. En viktig roll i uppdraget är att träffa medlemmar för att motivera och engagera dem till att antingen ställa upp själva eller nominera någon annan. De personer som valberedningen föreslår ska kunna leda Vårdförbundet framåt och skapa förutsättningar för att förbundet utvecklas i en riktning som gynnar medlemmarna. 

Kongressen väljer 6–10 förbundsvalberedare 

Rollbeskrivning av förbundsvalberedare beslutad av förbundsstyrelsen (pdf) 


Förbundsrevisor och ersättare till förbundsrevisor

Rollen i korthet 
Du som är förtroendevald revisor har tillsammans med den auktoriserade externa revisorn ansvar för att granska Vårdförbundets verksamhet. Som förtroendevald revisor kontrollerar du att verksamheten följer de uppsatta målen medan den externa revisorn granskar räkenskaperna. Som förtroendevald revisor behöver du vara insatt i förbundets regelverk, stadgar, förbundsstyrelsens beslut och avdelningarnas arbete. Du bör också ha viss erfarenhet av redovisnings- och ekonomiska frågor. Alla revisorer har ett nära samarbete och arbetsprocessen kan förenklat delas in i stegen förberedande informationsinsamling, planering, granskningens genomförande och rapportering. 

Som ersättare säkrar du att Vårdförbundet får en kontinuerlig revision, även om någon av de ordinarie revisorerna skulle behöva kliva av sitt uppdrag i förtid

Kongressen väljer 4 förtroendevalda revisorer och 2 ersättare.

Rollbeskrivning av förbundsrevisor beslutad av förbundsstyrelsen (pdf) 


Avtalsråd

Rollen i korthet
Avtalsrådet har en viktig roll som stöd till förbundsstyrelsen i avtalsfrågor. Det kan handla om utvärdering av avtal, rådgivning vid utveckling av nationella kollektivavtal och rådgivning inför olika ställningstaganden och vägval. Avtalsrådet består av förtroendevalda medlemmar och målet i samarbetet med förbundsstyrelsen är hela tiden att skapa de bästa möjliga avtalen för Vårdförbundets medlemmar.  

Kongressen väljer 10 ledamöter till avtalsrådet och förbundsstyrelsen väljer 2  ledamöter

Rollbeskrivning av avtalsråd beslutad av förbundsstyrelsen (pdf)


Förenliga och icke förenliga uppdrag

Det finns uppdrag som är olämpliga att kombinera, till exempel på grund av principen om jäv eller på grund av principen om spridning av förtroendeuppdrag. 

Här kan du se vilka uppdrag som är förenliga och vilka som är olämpliga att kombinera (pdf)