Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Vårdförbundets kommentar till DNs granskning

  Vårdförbundet har tagit del av Dagens Nyheters artikelserie om hur patienter väljer bort vårdpersonal som inte är etniskt svensk. Det är en viktig granskning och något vi i Vårdförbundet känner igen. Diskriminering av medarbetare i hälso- och sjukvården är oacceptabelt, liksom hot och våld, och arbetsgivarna måste göra mer för att motverka detta.

 • Nytt avtal i privat ambulans lyfter särskilt yrkesskickliga

  Nu blir det ännu tydligare att erfarenhet och kompetens ska löna sig – lönespridningen ska öka och särskilt yrkesskickliga prioriteras. Det nya avtalet innehåller också förbättringar gällande föräldraledighetstillägg, höjda rörliga ersättningar samt centrala partsarbeten kring hälsosam arbetstidsförläggning, framtidens ambulanssjukvård och säkrad kompetensförsörjning.

 • Ja till nytt krislägesavtal – stärkt vila och återhämtning

  Efter flera veckors intensiva och tuffa förhandlingar som lett till betydande förbättringar, har Vårdförbundets styrelse efter en sammanvägd bedömning beslutat att säga ja till ett nytt krislägesavtal. Det nya avtalet innehåller förbättringar med både höjda ersättningar och stärkt skydd för individens vila och återhämtning.

 • Bemanningsläget svårbedömt inför sommaren

  I år har många arbetsgivare uttalat ambitionen att ge fyra veckors sammanhängande semester, vilket Vårdförbundet välkomnar. En ny Novus-undersökning som Vårdförbundet låtit göra med över 1 100 medlemmar visar att färre medlemmar får det i år, än år 2019 när undersökningen senast gjordes. Andelen som fått fyra veckors sammanhängande sommarsemester beviljade enligt sina önskemål är 44 procent, att jämföra med 54 procent 2019.

 • Vårdförbundet: Gravid vårdpersonal ska omplaceras

  Nyligen slog Socialstyrelsen fast att gravida löper ökad risk att föda för tidigt om de får covid-19 efter graviditetsvecka 20. Vårdförbundet kräver därför att gravida medlemmar flyttas från patientnära arbete under pandemin för att till exempel jobba med smittspårning eller administration. 

 • Vårdförbundet fortsätter förhandla nytt krislägesavtal

  Vårdförbundet har tillsammans med de andra fackliga parterna på krislägesavtalet kommit överens med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona om att flytta fram avtalets uppsägningsdatum. Detta för att kunna fortsätta förhandlingarna om ett nytt krislägesavtal.

 • Podd: Etisk reflektion i spåret av pandemin

  Välkommen att lyssna till ett samtal om etisk stress och etiska dilemman som uppstått under covid 19-pandemin. Podden lyfter konsekvenser ur fem olika perspektiv; chefens, sjuksköterskans, biomedicinska analytikerns, barnmorskorskans samt röntgensjuksköterskans.

 • Jönköping University bäst enligt vårdstudenter

  En stor del av studenterna är nöjda i sin helhet, däremot visar årets enkät om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) att nästan en fjärdedel av studenterna överväger att byta yrke efter sin VFU och att andelen som inte ens får VFU-plats ökat. Jönköping University får bäst betyg av studenterna, tätt följt av förra årets vinnare Högskolan i Kristianstad och Karlstad Universitet.

 • Det här gäller kring ledighet på nationaldagen 6 juni

  I år infaller vår nationaldag den 6 juni 2021 på en söndag. Får jag ledigt en annan dag då undrar flera, eftersom den 6 juni ersatte Annandag pingst, som jämt infaller på en måndag?

 • Arbetsmiljöverket förtydligar kring ventilation och skyddsutrustning

  Vårdförbundet har sedan pandemin bröt ut pekat på arbetsgivarens ansvar att se till att ingen medarbetare blir sjuk eller skadas till följd av bristande rutiner och skydd på arbetsplatsen och att försiktighetsprincipen ska följas. Nu har Arbetsmiljöverket vid inspektion gjort förtydliganden som går i linje med Vårdförbundet.