• Årets löneöversyn - Region Dalarna

  Vårdförbundet är klar med årets löneöversynen i Region Dalarna - löneutfallet blev en ökning med 2,7 procent. Vårdförbundet begärde omförhandling med regionen  eftersom utfallet landade under industrimärket. Förhandlingar som avslutats i oenighet.

 • Uppsagda lokala avtal för dig som arbetar inom regionen

  Region Dalarna har sagt upp lokala kollektivavtal gällande lägre dygnsvila än 11 timmar samt lägre veckovila än 36 timmar samt ISP, individuell schemaplanering med tillhörande timbank. Detta med anledning av det skärpta regelverket kring dygnsvila som träder i kraft 1 oktober i år.

 • Lokalt kollektivavtal om utbildningsanställning

  Säkerställa kompetensförsörjningen och bra arbetarmiljö. Det är två av anledningarna till att Vårdförbundet Dalarna och Falu kommun tecknat lokalt kollektivavtal om utbildningsanställning för sjuksköterskor under specialistutbildning.

 • Skicklighet ska fortsätta löna sig!

  Vårdförbundet Dalarna och Region Dalarna är överens om kriterierna för årets löneöversyn.

 • Nominera en fantastisk kollega

  Har du en kollega som du tycker bidrar till att skapa en bättre arbetsmiljö och en god kamratskap - som utvecklar yrket och strävar efter ett hållbart arbetsliv eller något annat som påverkar din vardag positivt? I samband med de internationella yrkesdagarna delar avdelning Dalarna ut utmärkelsen - "En fantastisk kollega". Nominera din kollega idag!