• Information om årets löneöversyn

    Årets löneförhandlingar var för de flesta medarbetarna inom Region Gävleborg redan avslutade, när industrin meddelade att de lägger sin nivå på 4,1 procents löneökning i 2023 års förhandlingar.