Resebidrag

Ska du göra din praktik eller skriva din uppsats eller ditt examensarbete utomlands? Då kan du söka Vårdförbundets resebidrag för studentmedlemmar. Du kan ansöka till två ansökningsomgångar per år. Nästa gång du senast  ansöka om resebidrag är 15 februari 2020.

Genom att göra din verksamhetsförlagda utbildning eller skriva din uppsats eller ditt examensarbete i ett annat land kan du skapa kontakter och få nya kunskaper om hur vården fungerar utomlands. Det är också en erfarenhet som stimulerar din framtida yrkesutveckling. Därför delar vi ut ett resebidrag som du som studentmedlem kan söka.

Resebidraget är på 3000 kronor per person och kan beviljas en gång under din utbildning.

Så här gör vi urvalet

När vi behandlar din ansökan utgår vi i första hand från hur länge du har varit medlem i Vårdförbundet, och i andra hand från när ansökan inkommit.

Resebidraget kan endast delas ut till medlemmar som ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning eller uppsats/examensarbete utomlands.

Det kan inte ansökas för:

  • Praktik/resa som redan har startat  innan sista ansökningsdagen, det går inte att beviljas resebidrag i efterskott
  • Vidare- eller påbyggnadsutbildningar
  • Annan form av utbildnings- eller kursverksamhet
  • Studieresor

Sista ansökningsdag

Sista dag att ansöka om resebidrag är den 15 februari 2020. Sista ansökningsdatumet för nästa period är den 15 oktober 2020.

Så här söker du bidraget

Innan du fyller i ansökan ska du skaffa ett intyg (pdf) från din institution i Sverige. Be kontaktpersonen på institutionen att skriva under, skanna sedan dokumentet så att du kan bifoga det till din ansökan.

Du söker sedan bidraget via vårt webbaserade formulär: Ansökan om resebidrag.

När får jag besked?

Ett skriftligt besked skickas ut cirka tre veckor efter sista ansökningsdatum.

Välkommen med din ansökan!