Nu har Vårdförbundet och SKR/Sobona utsett medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal. Medlare blir Gunilla Runnqvist och Göran Gräslund och medlingen inleds den 1 april.

– Vårt fokus är att rädda sjukvården och få ett bra avtal för våra medlemmar. Vi kunde inte se några tecken på att SKR och Sobona tänkte tillmötesgå de yrkanden vi lagt. Därför begärde vi att medlare skulle utses och vi välkomnar att de kommer på plats. Sjukvården är väljarnas viktigaste fråga och villkoren för våra medlemmar är avgörande för att medborgarna ska få en god och säker vård, säger Sineva Ribeiro.

Avtalet HÖK22 mellan SKR/Sobona och Vårdförbundet omfattar 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i kommuner, regioner och kommunala företag.

I förhandlingarna om ett nytt avtal har Vårdförbundet lagt yrkanden om bland annat förkortad arbetstid för att fler ska orka arbeta heltid och därmed kunna upprätthålla en god och säker vård. Ett annat viktigt yrkande är att löneutvecklingen ska vara god för att öka kommuner och regioners möjligheter att rekrytera och behålla personal, och därmed säkra kompetensförsörjningen.

Parterna har stått långt ifrån varandra. Därför begärde Vårdförbundet att förhandlingsmedlare skulle utses och parterna är överens om medling.

Medlaren Gunilla Runnqvist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet och har medlat sedan 2007.  Medlaren Göran Gräslund är tidigare generaldirektör på Datainspektionen och har medlat sedan 2010.  

Vad innebär det här för dig som medlem?

I dagsläget påverkas du inte, men håll dig uppdaterad på vardforbundet.se/avtalsrorelse2024