Sedan 2010 driver vi ett SIDA-finansierat projekt för att stödja vår palestinska motsvarighet, PNMA, i utvecklingen till en stark demokratisk organisation.

2010 inleddes ett partnerskapssamarbete med Palestinian Nursing and Midwifery Association, PNMA. Målet med projektet är att stödja PNMA i deras arbete för att utvecklas till en stark demokratisk organisation. I projektet ingår att stärka kvinnornas roll i såväl professionen som i det fackliga arbetet.

Tyvärr är kontakten med Gaza mycket begränsad, det är främst Västbanken som omfattas av projektet.

Workshops

Metoden/arbetssättet är att genomföra workshops  om ledarskaps- och organisationsutveckling på plats i Palestina.

Även nationella föreläsningar och workshops hålls några gånger under året och leds av de som deltagit i de workshops där PNMA och Vårdförbundet har samverkat.

Organisationsutvecklingsprojektet bygger på ICN:s tidigare material Leadership in Negotiations som Vårdförbundet använt i två tidigare projekt.

Projektet har genom sin utveckling och spridning även fått stöd av hälsoministeriet i Palestina.

Vårdförbundet avdelning Stockholm är fadderavdelning för projektet.