Vi vill förbättra villkoren för dig som vill utbilda dig till specialistsjuksköterska. Idag minskar både andelen och antalet specialistsjuksköterskor i Sverige. Med en bra utbildning och bra villkor för dig som utbildar dig till specialist kan vi vända trenden.

Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av din anställning.

Idag får sjuksköterskor många gånger söka tjänstledigt för att utbilda sig till specialist och själv bekosta sin utbildning. Det tar sedan lång tid att tjäna in vad det kostat att utbilda sig. Många väljer därför att inte utbilda sig till specialister även om de skulle vilja det. Det har gjort att det idag är stor brist på specialistsjuksköterskor i Sverige vilket påverkar både vårdens kvalitet och arbetsmiljön negativt. Det vill vi ändra på. Vi är övertygade om att utbildningsanställningar med bra villkor ger fler möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterska.

Läs mer i boxarna nedan.