Att vilja förbättra och utveckla sin arbetsplats är en viktig drivkraft för många av vårdförbundets medlemmar. Här är några tips på hur du kan göra när du vill påverka din arbetsplats.

Engagera medlemmarna

Bestäm tillsammans med medlemmarna vilken eller vilka frågor som är viktigast att påverka på er arbetsplats. Formulera er kring problemet ni ser och vad ni uppnår med en förändring. Tänk på att inte driva för många frågor samtidigt. Välj era strider!

Plocka också fram argument som stödjer den förändring ni vill åstadkomma eller ge förslag på hur en förändring kan gå till. Genom att ge förslag eller komma med idéer på en lösning får ni ett bra utgångsläge i en diskussion om förändringar.

Inspireras av Vårdförbundets politiska idéer

Vårdförbundet arbetar för att påverka makthavare att fatta beslut som gynnar en god vård och som skapar goda villkor för medlemmarna. Det är ett arbete som pågår lokalt, nationellt och internationellt. I Vårdförbundets vision  och i Engagemang och påverkan kan du läsa mer om vad Vårdförbundet vill uppnå i flera olika frågor. Här kan du också hämta inspiration och argument i påverkansarbetet på din arbetsplats.

Ta reda på beslutsvägarna

För att kunna påverka i en fråga behöver du veta var och hur beslut tas på er arbetsplats.

De system som arbetsgivaren erbjuder, till exempel för vårdutveckling och avvikelsehantering, kan ge vägledning om i vilka forum olika frågor kan lyftas.

Att titta på ledningsstrukturen är ett annat sätt. Vilket inflytande har din närmaste chef? Lyft frågan med henne eller honom.

Använd de forum som finns

På det flesta arbetsplatser finns flera formella forum som ger möjlighet till samverkan med arbetsgivaren. Använd dem! Arbetsplatsträffar och samverkansgrupper är två sådana. Ta reda på om det finns fler. Om du inte själv deltar i samverkansgruppen. Ta reda på vem som är Vårdförbundets representant och ta kontakt! Men låt er inte begränsas av att vissa frågor behöver tas på en viss nivå. Finns det andra gångbara vägar, prova dem.

Inspireras av andra

Fråga hur andra påverkar. Be om exempel. Ett utmärkt forum för att ställa frågor och be om råd är de träffar för förtroendevalda som din lokala avdelning ordnar.

Vilka frågor driver din lokala avdelning?

Ta reda på vilka frågor din lokala avdelning arbetar med. Kanske driver de redan en fråga som ni också vill arbeta med. De kan också känna till en annan arbetsplats som lyckats åstadkomma de förändringar ni vill uppnå. Dra nytta av det!

Be om stöd från andra förbund

Du kan också lyfta frågor som är viktiga för Vårdförbundets medlemmar på arbetsplatsen med förtroendevalda från andra fackförbund. Det kan vara ett utmärkt sätt att få uppbackning och stöd. Irené Johansson, förtroendevald på Bräcke Diakoni, berättar här om sitt samarbete med andra.

Hitta stöd i lagar och avtal

Lagstiftning och avtal är verktyg du kan använda dig av när du vill påverka.

Samverkansavtalet  är en överenskommelse mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren om formerna till exempel för hur medarbetarna ska göras delaktiga i viktiga beslut. Vilka möjligheter finns i samverkansavtalet på din arbetsplats?

I de arbetsrättsliga lagarna finns viktiga bestämmelser kring relationer mellan arbetsgivare och medarbetare.

Vårdens lagstiftning  utgår från vårdtagaren och kan ge viktiga argument när du vill förändra och utveckla vården. Genom att visa vårdtagarens behov kan ni påverka sådant som prioriteringar, inriktning, budget och verksamhetsplanering.

I ditt uppdrag som förtroendevald är det också viktigt att känna till de möjligheter du har via bland annat förtroendemannalagen. Som förtroendevald är du också skyddsombud, ett uppdrag som ger dig befogenheter som du kan använda dig av.

Har du frågor om lagar och avtal finns det kunniga ombudsmän och förtroendevalda på din lokala avdelning som kan hjälpa till. Ta kontakt med Vårdförbundet Direkt!