Kan ett typsnitt påverka textens betydelse? Ja faktiskt. Det ger läsaren en känsla för både relevans och trovärdighet. Här kan du läsa om vilka typsnitt Vårdförbundet använder.

Här hittar du information om:

Profiltypsnitt Sentinel

Profiltypsnitt Founders Grotesk

Office-typsnitt

Typografi - grundexempel

Profiltypsnitt

Vi har två profiltypsnitt som används i vår externa nationella kommunikation, såsom webb, trycksaker, nyhetsbrev med mera.

Profiltypsnitt 1 - Sentinel

Sentinel är ett rubriktypsnitt som ska stötta den budskapsbärande kommunikationen. Ett typsnitt med redaktionell känsla, som ökar trovärdigheten, skapar en större öppenhet - och förstärker känslan av kommunikation snarare än information.

Sentinel används företrädesvis till titlar, huvudrubriker och större texter.

Sentinell finns i många olika vikter, det vill säga varianter. Vi använder i första hand Sentinel Bold och Sentinel Bold italic.

I specialproduktioner som kräver fler nivåer i typografin finns fler vikter att använda för den som har djupare kunskaper om typografi.

Till toppen av sidan

Profiltypsnitt 2 - Founders Grotesk

Används företrädesvis till ingresser, brödtexter, informationstexter och mindre citat men även till undertitlar, underrubriker, tabeller och diagram.

Vi använder främst Founders Grotesk Regular, Medium och Semibold.

I specialproduktioner som kräver fler nivåer i typografin finns fler vikter att använda för den som har djupare kunskaper om typografi.

Till toppen av sidan

Office-typsnitt

För dig som inte har tillgång till våra profiltypsnitt används utbytestypsnitt ur standarduppsättnigen i Office-paketet.

Vi använder då Georgia Bold för rubriker och Arial för brödtext.

Till toppen av sidan

Typografi - grundexempel

Här ett exempel på hur våra typsnitt samspelar med varandra.

Punktstorlek för rubriker, ingresser eller citat kan variera beroende på trycksakens storlek och textens omfattning.

Huvudrubriken ska i första hand vara VF blå. Men även brödtexter kan med fördel vara VF blå. I långa löpande texter, exempelvis rapporter kan det vara en fördel att använda svart brödtext.

Grundexempel på typografi.

 

Till toppen av sidan