Typsnitt

Kan ett typsnitt påverka textens betydelse? Ja faktiskt. Det ger läsaren en känsla för både relevans och trovärdighet.

Här hittar du information om:

Profiltypsnitt Sentinel

Profiltypsnitt Founders Grotesk

Office-typsnitt

Typografi - grundexempel

Profiltypsnitt

Vi har två profiltypsnitt som används i vår externa nationella kommunikation, såsom webb, trycksaker, nyhetsbrev med mera.

Profiltypsnitt 1 - Sentinel

Sentinel är ett rubriktypsnitt som ska stötta den budskapsbärande kommunikationen. Ett typsnitt med redaktionell känsla, som ökar trovärdigheten, skapar en större öppenhet - och förstärker känslan av kommunikation snarare än information.

Sentinel används företrädesvis till titlar, huvudrubriker och större texter.

Sentinell finns i många olika vikter, det vill säga varianter. Vi använder i första hand Sentinel Bold och Sentinel Bold italic.

I specialproduktioner som kräver fler nivåer i typografin finns fler vikter att använda för den som har djupare kunskaper om typografi.

Till toppen av sidan

Profiltypsnitt 2 - Founders Grotesk

Används företrädesvis till ingresser, brödtexter, informationstexter och mindre citat men även till undertitlar, underrubriker, tabeller och diagram.

Vi använder främst Founders Grotesk Regular, Medium och Semibold.

I specialproduktioner som kräver fler nivåer i typografin finns fler vikter att använda för den som har djupare kunskaper om typografi.

Till toppen av sidan

Office-typsnitt

För dig som inte har tillgång till våra profiltypsnitt används utbytestypsnitt ur standarduppsättnigen i Office-paketet.

Vi använder då Georgia Bold för rubriker och Arial för brödtext.

Till toppen av sidan

Typografi - grundexempel

Här ett exempel på hur våra typsnitt samspelar med varandra.

Punktstorlek för rubriker, ingresser eller citat kan variera beroende på trycksakens storlek och textens omfattning.

Huvudrubriken ska i första hand vara VF blå.

Grundexempel på typografi.

 

Till toppen av sidan