Att arbeta som barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska kan vara stressande. Men om du så snart som möjligt lär dig att prioritera återhämtning har du mycket att vinna i det långa loppet.  

Ladda ner Handbok i återhämtning här (pdf)

I den här handboken i återhämtning skriven av forskare vid Karolinska Institutet får du lära dig varför återhämtning är så viktigt, vad som påverkar din sömn och hur du kan bli bättre på att hantera stress.

Du kommer också inse att återhämtning inte bara handlar om vila och sömn, utan att det är minst lika viktigt att göra meningsfulla saker som att träffa vänner eller ägna sig åt fysisk aktivitet eller ett fritidsintresse.

Innehåll i Handbok för återhämtning

  1. Varför är återhämtning viktigt?
  2. Varför blir sömnen som den blir?
  3. Strategier för stresshantering
  4. Dygnsrytmen
  5. Sömntrycket
  6. Sömn och skiftarbete
  7. Återhämtning och trötthet
  8. Strategier för att optimera återhämtning
  9. Tankar kring återhämtning på organisationsnivå

Handbok i återhämtning är skriven av forskarna Anna Dahlgren och Marie Söderström. Här kan du läsa mer om studien som ledde fram till handboken. Du kan också läsa mer om handboken och återhämtning hos Suntarbetsliv.