Varifrån kommer statistiken?

Vårdförbundet samlar in lönestatistik från våra medlemmars arbetsgivare. Statistiken bygger på medlemmar, inklusive chefer, som är tillsvidareanställda inom region, kommun och staten. Den privata sektorn representeras av Vårdföretagen.

September och november föregående år

Statistiken visar alltid föregående års löneläge. För kommuner och regioner är det månadslönerna i november föregående år som är grunden. För privata (Vårdföretagen) och statliga sektorn är det månadslönerna i september föregående år som  är grunden. 

Statistiken för kommun och region samlas in av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den statliga statistiken samlas in av Arbetsgivarverket och Vårdföretagarnas statistik samlas in av Almega.

Vad är skillnaden mellan Vårdförbundets, SCB:s och Medlemsinstitutets lönestatistik?

Vårdförbundets statistik är samma statistik som bearbetas och analyseras av Statistiska centralbyrån (SCB) och Medlemsinstitutet, men med vissa viktiga skillnader.

SCB och Medlemsinstitutet redovisar månadslön inklusive rörliga tillägg, som OB, övertid och jour samt semestertillägg, medan Vårdförbundet endast har med fasta tillägg. Denna skillnad är viktig att tänka på om man jämför de olika källorna.

Varför den stora eftersläpningen?

Efter att den årliga lönestatistiken rapporterats in av arbetsgivarna i september respektive november månad, behöver SKR, Arbetsgivarverket och Almega flera månader för att granska och bearbeta statistiken.

Vårdförbundet brukar få föregående års statistik i april och sedan vill vi granska och bearbeta den efter våra medlemmars behov.

Vill du veta hur löneutfallet såg ut för din arbetsplats i år? Kontakta din förtroendevalda som kan hjälpa dig.

Se lönestatistik (logga in)