Så påverkar Vårdförbundet

Vårdförbundet påverkar på många olika sätt. Opinionsbildning i medier är en av våra starkaste kanaler. Vi har också direkta kontakter med arbetsgivare och beslutsfattare både nationellt och lokalt. I många frågor påverkar vi också tillsammans med andra.
 • Våra samarbeten

  Vårdförbundet samarbetar med ett stort antal svenska, nordiska, europeiska och internationella yrkesorganisationer, fackliga sammanslutningar och intresseorganisationer. Som medlem i Vårdförbundet är du en del av detta stora och viktiga nätverk.

 • Opinionsbildning

  Press, radio och tv är viktiga kanaler för Vårdförbundets påverkansarbete. Genom att medverka i medier når vi politiker, beslutsfattare, allmänheten och dig som medlem.

 • Forskning och rapporter

  Här hittar du rapporter vi har tagit fram och forskningsprojekt vi stöttar.

 • Remissyttranden

  Vårdförbundet får in många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer. Att besvara dessa är en viktig del i arbetet med att föra fram vår politik och våra viktigaste frågor. Här finns alla våra remissyttranden samlade.

 • Mötesplatser

  Här kan du läsa om arrangemang vi själva ordnar eller deltar i. Exempelvis Vårdgalan och Almedalsveckan.

 • Fair Union och hållbarhet

  Vårdförbundet är en Fair Union. Det betyder att vi arbetar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och att vi alltid står upp för våra grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter. Begreppet Fair Union står för ett förhållningssätt som ska prägla hela Vårdförbundet.

 • Jämställdhet

  De normer och värderingar som finns i samhället påverkar hur vi bemöter våra medmänniskor. För att synliggöra normer är det viktigt att diskutera frågor kring jämställdhet. Kom ihåg att du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.