Så påverkar Vårdförbundet

Vårdförbundet påverkar på många olika sätt. Opinionsbildning i medier är en av våra starkaste kanaler. Vi har också direkta kontakter med arbetsgivare och beslutsfattare både nationellt och lokalt. I många frågor påverkar vi också tillsammans med andra.
 • Våra samarbeten

  Vårdförbundet samarbetar med ett stort antal svenska, nordiska, europeiska och internationella yrkesorganisationer, fackliga sammanslutningar och intresseorganisationer. Som medlem i Vårdförbundet är du en del av detta stora och viktiga nätverk.

 • Opinionsbildning

  Press, radio och tv är viktiga kanaler för Vårdförbundets påverkansarbete. Genom att medverka i medier når vi politiker, beslutsfattare, allmänheten och dig som medlem.

 • Forskning och rapporter

  Här hittar du rapporter vi har tagit fram och forskningsprojekt vi stöttar.

 • händer som pekar mot glad gubbe ritad i sand

  Vi påverkar statliga utredningar om vården

  Vårdförbundet bjuds in till att delta i olika statliga utredningar. Där är vi med som sakkunniga eller referenser i utredningar om vården, arbetsmiljö och liknande frågor. Vi påverkar utifrån den politik som kongressen och förbundsstyrelsen fattat beslut om.

 • Remissyttranden

  Vårdförbundet får in många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer. Att besvara dessa är en viktig del i arbetet med att föra fram vår politik och våra viktigaste frågor. Här finns alla våra remissyttranden samlade.

 • Mötesplatser

  Här kan du läsa om arrangemang vi själva ordnar eller deltar i. Exempelvis Vårdgalan och Almedalsveckan.

 • Fair Union och hållbarhet

  Vårdförbundet är en Fair Union. Det betyder att vi arbetar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och att vi alltid står upp för våra grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter. Begreppet Fair Union står för ett förhållningssätt som ska prägla hela Vårdförbundet.

 • Jämställdhet och mångfald

  De normer och värderingar som finns i samhället påverkar hur vi bemöter våra medmänniskor. För att synliggöra normer är det viktigt att diskutera frågor kring jämställdhet. Kom ihåg att du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

 • Valet 2018: Vårdförbundets krav på politikerna

  Vården var en av de viktigaste frågorna inför valet 2018. Vårdförbundet arbetade för att sjukvårdsdebatten skulle bli mer konkret och att vårdfrågorna skulle ligga högst uppe på den politiska agendan i valrörelsen. Här kan du läsa om vårt valmanifest.