Det måste finnas utrymme att vara ny. Du är ny i yrket och ny på arbetsplatsen, introduktionen måste omfatta båda delarna. Redan under anställningsintervjun bör du ha diskuterat hur introduktionen och dina förutsättningar som ny i yrket kommer att vara.

Som ny kommer du att behöva tid för att kunna fråga, reflektera kring och förankra din kunskap hos kollegor. Skillnaden mellan utbildningen och vårdens dagliga verksamhet är ofta stor och upplevs ibland som mycket pressad. Därför är det viktigt att du får en ordentlig introduktion, både i yrket och på arbetsplatsen.

Du har ett stort ansvar och avancerade arbetsuppgifter som bekräftas av din legitimation. Kontakta Vårdförbundet Direkt om du inte får den introduktion du behöver eller om du har frågor som rör din första tid i yrket.

Vårdförbundet arbetar för en strukturerad yrkesintroduktion.