På måndagsförmiddagen avslutades kongressen med tal av TCO:s ordförande Therese Svanström och förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Therese Svanström sa att hon fick gåshud av att lyssna på kongressen att hon tyckte den var viktig för att välja färdriktning, för att nå den förändring som man vill få till.

Hon lyfte också rekryteringen som betydelsefull för alla fackförbunds verksamhet och såg den som grunden till verksamheten, hon uppmuntrade kongressombuden att ställa frågan – är du medlem – till sina kollegor.

Det andra som hon tyckte var särskilt viktigt för facklig verksamhet var att utveckla de förtroendevaldas roll.

- Vi behöver gemensamt titta på hur vi ska utveckla förtroendevaldarollen. Vi behöver får fram förtroendevalda på arbetsplatser där man traditionellt inte har haft våra roller.

Efter talet från Therese Svanström tackade förbundsordförande Sineva Ribeiro personer som avgick från uppdrag. Hon tackade även bland annat mötespresidiet, som fick stående ovationer.

Därefter höll hon avslutningstal där hon återknöt till invigningen och pandemin där fyra medlemmar berättade som sina erfarenheter kring hur arbetet förändrades under coronapandemin.

-  Vi går ur pandemin otroligt mycket starkare än innan.

Hon lyfte att nu efter pandemin så förstod fler vad våra yrkesgrupper arbetar med, bland annat att biomedicinska analytiker har blivit mer synliga. Hon tog även upp temat på kongressen – En höjd röst – och att det var ett bra sätt att visa på styrkan i den fackliga organisationen.

-  Vi står upp för varandra och tillsammans är vi starka. Tillsammans fortsätter vi att höja våra röster.