Michaela Norén är 29 år och arbetar heltid som huvudskyddsombud i region Skåne. Hennes uppdrag är att introducera, coacha och stötta förtroendevalda i sina uppdrag. Som till exempel Argjentina Koci och Malin Rickle, som båda är nya i rollen som förtroendevald på sina arbetsplatser. 

Läs intervjun med Argjentina Koci och Malin Rickle eller gå till samlingssidan Nyfiken på uppdraget som förtroendevald

Michaela Norén

Namn: Michaela Norén, 29 år
Förtroendevald sedan: Våren 2019
Huvudskyddsombud sedan: Sommaren 2020
Arbetsplats: Tjänstledig med fackligt uppdrag från Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62, Skånes universitetssjukhus
Examen: Tog sjuksköterskeexamen våren 2017 från Lunds universitet

– Jag finns här från dag ett. När en ny förtroendevald blir vald tar jag kontakt och bokar in ett möte så snart som möjligt. Min uppgift är att coacha och stötta och ge de förtroendevalda kunskap, trygghet och styrka. Så att de på sikt kan bli självständiga i sina uppdrag. Men jag finns alltid här för att svara på frågor och stötta.

Michaela berättar att hon har kontakt med omkring 30-40 förtroendevalda i sitt område. Men det kan variera för det slutar och börjar nya hela tiden, av naturliga skäl.

– Min roll som huvudskyddsombud är varierande. Veckorna brukar börja med ett möte med avdelningsstyrelsen och övriga teamet för att stämma av läget och se om det är något speciellt ärende som behöver lyftas. Sedan svarar jag bland annat på mejl från förtroendevalda och träffar förtroendevalda för att diskutera olika frågor. Jag har också kontakt med de medlemmar som är under rehabilitering eftersom deras situation är starkt kopplat till arbetsmiljöfrågorna.  

Jag finns här från dag ett. När en ny förtroendevald blir vald tar jag kontakt och bokar in ett möte så snart som möjligt.
Michaela Norén

Michaela förklarar att hon alltid har gillat kontakten med människor och samtalet. Det var det som var mest givande när hon arbetade som sjuksköterska också. Det medicintekniska upplevde hon som mindre stimulerande.

– Därför är jag så glad att jag fick den här möjligheten att arbeta som huvudskyddsombud, det passar mig perfekt, berättar Michaela.

Hur kom du först i kontakt med Vårdförbundet och förtroendevalda-rollen?

– Det var ett huvudskyddsombud och en person från support- och utbildningsteamet som kom och presenterade sig på min avdelning där jag då jobbade. Jag tyckte att uppdraget som förtroendevald stämde bra in på mig som person. Jag kände så starkt att det inte bara är patienterna som ska ha det bra, utan det är viktigt att vi som arbetar också har en bra arbetsmiljö.

Efter att ha arbetat ungefär ett år som förtroendevald på sin arbetsplats såg Michaela att Vårdförbundet i Skåne sökte ett huvudskyddsombud och sökte. Och blev erbjuden tjänsten.

– Jag tror att de egenskaper som man behöver ha för att vara ett bra huvudskyddsombud är ett intresse för arbetsmiljöfrågor och att man tror på och vill skapa förändring. Och ett engagemang så klart.  

Michaela berättar att ny kunskap hämtar hon mest från kollegor som delar med sig av sina erfarenheter och hur de har hanterat och löst olika problem och situationer. Hon lär sig också mycket från de förtroendevalda som hon har kontakt med. Olika arbetsplatser har olika utmaningar de brottas med.

Den största utmaningen just nu är att våra medlemmar befinner sig i en arbetsmiljö de inte mår bra av.
Michaela Norén

Vad är det största problemet för våra medlemmar just nu?

– Den största utmaningen just nu är att våra medlemmar befinner sig i en arbetsmiljö de inte mår bra av. Många arbetsplatser är underbemannade och då får de som är kvar ännu högre arbetsbelastning och riskerar att sluta. Och ibland blir arbetsgivaren kreativ och kommer med konstiga lösningar på personalbristen, som till exempel att undersköterskor ska lösa en del av sjuksköterskornas uppgifter. Det urholkar känslan av att ens kompetens är viktig.

Vad har varit den största utmaningen för dig personligen i rollen som huvudskyddsombud?

– Det har varit att coacha och stötta på en lagom nivå. Jag har ju själv varit förtroendevald på min tidigare arbetsplats och då är det lätt att gå direkt på lösningen. Men det är ju den förtroendevaldas uppgift och min roll är att coacha. Men nu känns det som att jag har landat på en bra nivå. Jag anpassar mig till hur mycket stöd som personen behöver.

Förändringar sker ju inte över en natt, hur förhåller du dig till att det tar lång tid?

– Jag ser som min uppgift att vara hoppfull om att det kommer bli bättre. Och det är viktigt att se de små förändringarna. Bara att det faktiskt finns en förtroendevald på arbetsplatsen gör stor skillnad. På det sättet synliggör vi problem och utmaningar och medarbetarna har någon att vända sig till.

Michaela berättar om små framgångar där enskilda individer har blivit hjälpta på olika sätt.

– Det behöver inte vara stora organisatoriska förbättringar för att känna att arbetet är meningsfullt.

Vem kan du vända dig till om du själv behöver stöd och hjälp i någon fråga?

– Bland annat min kontaktperson i avdelningsstyrelsen, de andra huvudskyddsombuden och ombudsmännen i Vårdförbundet. De har olika kompetens och tillsammans har vi otroligt mycket erfarenhet och kunskap som hjälper oss att driva arbetet framåt. 

Till samlingssidan Nyfiken på uppdraget som förtroendevald

Mikaelas tips

3 tips till dig som är ny förtroendevald/skyddsombud

  • Tveka inte att fråga om hjälp och stöd i ditt uppdrag – det kan du få från ditt huvudskyddsombud/kontaktperson, men även från andra förtroendevalda omkring dig.
  • Du behöver inte kunna allt på en gång! Detta är ett uppdrag du växer in i och som kommer ge dig lärdom och erfarenhet under tidens gång.
  • Ordna medlemsmöten på din arbetsplats, så det skapas ett naturligt forum där du och medlemmarna kan diskutera viktiga frågor och känna att ni gör detta tillsammans.

Så kan du veta om du är rätt för uppdraget som förtroendevald

  • Du vill vara med och påverka arbetsmiljö och arbetsvillkor för dig och dina kollegor.
  • Du har ett engagemang och en vilja att vara med och förändra.
  • Du är bekväm i att företräda dina kollegors tankar och åsikter i kontakten med arbetsgivaren.