En tecknad bild med tre kvinnor och en man där en kvinna säger: Tillsammans är vi starka och en annan säger vi har valt dig.

Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i Skåne.

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling. I uppdraget ingår
även att vara skyddsombud. 

På de flesta arbetsplatser har medlemmarna valt en förtroendevald kollega. Men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Saknar din arbetsplats en förtroendevald?

Mandatperiod

Hos oss i Skåne har vi treåriga mandatperioder. Du får en mandatperiod som sträcker sig från och med det datum du blir vald och tre år framåt.  

Meddelande till arbetsgivaren

Vårdförbundet informerar arbetsgivaren per brev när förtroendevald har valts på arbetsplatsen.

Välkomstsamtal

Du kommer att bli kontaktad av ditt huvudskyddsombud eller en styrelseledamot i avdelningen för att boka ett välkomstsamtal. Syfte med välkomstsamtalet är att du som ny förtroendevald/skyddsombud får en inblick i uppdraget och samtalet är en förberedelse inför Grundutbildningen. I samtalet förs en dialog kring hur du får inflytande på din arbetsplats och ni går också igenom en del praktiska saker som rör uppdraget.

Grundutbildning

Är du ny som förtroendevald uppmanar vi dig att så snart som möjligt anmäla dig till facklig grundutbildning dag 1 respektive 2-4. Du hittar alla våra utbildningstillfällen och aktiviteter under Aktiviteter och utbildningar.

Ledighet med lön

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du söker ledighet med lön hos din närmaste chef minst 14 dagar innan utbildningen. 

Resor i samband med utbildningar

Vårdförbundet ersätter resor till och från utbildningsorten. Resor ska i första hand ske med kollektivtrafik.

Här finns vår resepolicy och information om hur du begär ersättning om du haft utlägg för resor i samband med utbildning.

Medlemsmöte

Bjud dina kollegor på medlemsmöte med något gott att äta och/eller handla något trevligt från medlemsbutiken. 

Medlemsmöte på arbetsplatsen! 

Hör av dig till oss i styrelsen om du har funderingar kring uppdraget, så berättar vi mer!