• Aktuellt i löneöversynen 2023

    Vi ligger i startgroparna eller har startat upp löneöversynen i Region Norrbotten och länets kommuner. Läs mer om hur vi ligger till.

  • Enkäten om sommaren 2022 - nu fortsätter arbetet!

    Involvera medlemmar som jobbar i verksamheten i sommarplaneringen – det kommer avdelningsstyrelsen i Norrbotten trycka på i planeringen inför sommaren 2023.