Vårdförbundets verksamhet granskas av både kongressvalda revisorer och auktoriserad extern revisor. Detta är viktigt eftersom Vårdförbundet bygger sin verksamhet på att du och andra medlemmar känner förtroende för organisationen. Vid frågor kan du kontakta någon av de kongressvalda revisorerna.

Vårdförbundet har en utsedd auktoriserad revisor som främst granskar att ekonomihantering och räkenskaperna stämmer.

Därutöver så finns det fyra förtroendevalda revisorer som väljs på kongressen. Deras uppdrag liknar det uppdrag som den auktoriserade revisorn har, men med skillnaden att de granskar verksamheten och att den sker korrekt utifrån bland annat stadgar och kongressbeslut.

Förbundsrevisorerna:
Susanne Blom Persson
Maria Hägg
Annika Kaiser
Ingalill Sundström

I stadgarna beskrivs revisorernas uppdrag. Läs mer om stadgarna.

Revisorerna gör granskningar varje år och i anslutning till verksamhetsberättelsen kan du även läsa revisionsberättelsen.

Som medlem har du givetvis möjlighet att ta kontakt direkt med någon av de kongressvalda revisorerna. Du kan söka deras kontaktuppgifter på vår kontaktsida.