Vårdförbundet avsätter varje år 100 000 kronor för att kunna bidra vid globala kriser och katastrofer. 2022 skänkte vi pengarna till Röda Korsets arbete för att förena anhöriga och familjer i världen.

En av Svenska Röda arbetar bland annat med är efterforskning och familjeåterförening (Restoring Family Links, RFL). Det innebär att ge människor information om vad som hänt med deras saknade familjemedlemmar, återupprätta och bibehålla kontakten mellan anhöriga samt underlätta för familjer att återförenas. Detta genom Röda korsets många volontärer världen över.

Du kan också skänka pengar och stödja Röda korsets arbete. Röda Korset har 90-konto och följer svensk Insamlingskontrolls regler för insamlingsverksamhet.
BG 900-8004.