Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Sluta skuldbelägga äldrevården i krisen

  För tidigt att peka ut den kommunala äldreomsorgen.

 • Rätten till fri och säker abort ska vara universell

  Den 28 september är det den internationella dagen för säkra aborter, International Safe Abortion Day. Varje år genomförs ungefär 73 miljoner aborter (både säkra och osäkra) enligt en nyligen publicerad rapport i The Lancet, 1 september. Osäkra aborter står för 5 till 13 procent av mödradödligheten per år enligt världshälsoorganisationen WHO.

 • Säker vård och god arbetsmiljö

  Världshälsoorganisationen WHO har utlyst 17 september till den internationella patientsäkerhetsdagen. Årets tema är ”Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety!”.

 • Så kan barnmorskorna förbättra kvinnovården

  Vårdförbundet anser att det är dags att regionerna inför ytterligare en vårdnivå inom förlossningsvården: barnmorskeledda mottagningar och kliniker. Dessa mottagningar kan arbeta med kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa genom hela livet, skriver förbundets Åsa Mörner, Marie-Charlotte Nilsson och Sineva Ribeiro.

 • Förslaget till ny socialtjänstlag tryggar inte äldreomsorgen

  Förslaget till ny socialtjänstlag riskerar att leda till en ojämlik äldreomsorg, samtidigt som helhetssynen och professionaliseringen av äldreomsorgen kan förloras. Vi som tillsammans representerar merparten av de anställda är oroliga för utvecklingen, skriver ordförandena för Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR och Vårdförbundet.

 • ”Så får vi fler sjuksköterskor i hela vårdkedjan”

  Redan innan pandemin pekade WHO ut sjuksköterskebristen som ett hinder för att nå de globala hälsomålen och behoven är nu större än någonsin. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har tre konkreta förslag om hur svensk hälso- och sjukvård kan tillämpa WHO:s rekommendationer.

 • Sätt sjukvården i centrum av budgetförhandlingarna

  Hälso- och sjukvårdens medarbetare måste få bättre lön, villkor och förutsättningar. Att säkerställa resurser för detta vilar på region- och kommunpolitiker samt på regeringen med samarbetspartier. Det skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, som uppmanar januaripartierna att prioritera medel till sjukvården i den kommande budgeten.

 • ”Bristen på VFU-platser hämmar vårdens utveckling”

  Vårdförbundet Student listar sex förslag som kan avhjälpa den landsomfattande platsbristen vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

 • Slopa karensavdraget permanent efter krisen

  Straffa inte människor ekonomiskt för att de tar ansvar.

 • Samordna vården nationellt i sommar

  Vårdförbundet utgår från att den lagstadgade rätten till semester ska respekteras. Ändå nås vi av rapporter från medlemmar som fått sin semester återkallad och som sagt upp sig för att få kunna vara lediga när barnen har sommarlov. Vila och återhämtning efter en extrem ”coronavår” en absolut nödvändighet, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.