Här hittar du våra debattartiklar.
 • ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

  Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi kommer vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver tre fackförbundsordförande i Dagens Medicin.

 • ”Gå inte vidare med lag om angiveri”

  Vi kräver att regeringen lyssnar på välfärdsanställda och omedelbart drar tillbaka förslaget om angiverilag, skriver företrädare för de fem fackförbund som står bakom samarbetet Facken i välfärden.

 • Ingen vill jobba som angivare av flyktingar

  Tidöavtalets förslag om anmälningsplikt kommer att avskräcka både dagens och framtidens arbetskraft från att arbeta inom välfärden – vilket i sin tur leder till en sämre välfärd. Vi vill fokusera på våra kärnuppdrag, inte på att rapportera människor till Migrationsverket och polisen, skriver företrädare för de fem fackförbund som står bakom samarbetet Facken i välfärden.

 • Begagnade mensskydd används i fattiga länder

  Varje dag har omkring 300 miljoner flickor och kvinnor i världen mens. Trots det är mens omgärdat av skam, tabun och stigman. Den svenska regeringen bör prioritera menshälsa som en del av jämställdhetsfokuset i det globala utvecklingssamarbetet, skriver några av Sveriges ledande organisationer och enskilda forskare inom mensfrågor.

 • ”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas”

  Lyssna till den samlade vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och respektera vårdens yrkesetik, skriver representanter för 40 organisationer.

 • ”Kommuner och regioner behöver arbeta med friskfaktorer”

  Ett metodiskt arbete med friskfaktorer är nödvändigt för att möta effekterna av bemanningskrisen och det tuffa ekonomiska läget, skriver arbetsgivare och fack i välfärden.

 • Det råder ingen brist på utbildade barnmorskor

  I dag är det internationella barnmorskedagen – en dag att fira och hylla alla barnmorskor som dygnet runt utför ett livsviktigt arbete. Det är också en dag för att påminna om att det en gång för alla är dags att lösa de problem som finns inom kvinnohälsan och säkra den hälso- och sjukvård som alla har rätt att förvänta sig, skriver Sineva Ribeiro och Åsa Mörner från Vårdförbundet.

 • "Avancerade specialistsjuksköterskor är inga läkare"

  Genom att se patientens hela situation kan en avancerad specialistsjuksköterska bidra till bättre vårdkvalitet, kontinuitet och en tryggare vård, skriver Oili Dahl och Sineva Ribeiro.

 • ”Säkerställ att fler utbildar sig till biomedicinsk analytiker”

  Om det är problem med att bemanna laboratorierna med rätt kompetens i ett normalläge, hur skulle då vården fungera i en krigssituation, undrar debattörer från Vårdförbundet och IBL i Dagens medicin den 14 april.

 • ”Det duger inte att säga att få vill jobba i välfärden”

  Personal lämnar jobbet, eller blir sjuka av jobbet. Det är känt sedan länge, skriver debattörer från fem fackförbund som uppmanar SKR att åtgärda den bristande arbetsmiljön.