Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Vård och omsorg i egna kläder ökar risken för smitta

  I dag saknas lagstiftning som reglerar arbetsgivarens ansvar för att minska risken för smittspridning genom att tillhandahålla och bekosta arbetskläder för personal inom vård och omsorg. Det är djupt allvarligt och innebär stora risker för såväl anställda som för vård- och omsorgstagare.

 • Höjd pensionsålder ökar orättvisan

  Pensionsgruppens förslag om förändringar i pensionssystemet är säkert relevant utifrån att vi lever längre. Däremot ger det inte svar på frågor kopplat till verkligheten för stora grupper inom välfärdssektorn. Det är orimligt att höja pensionsåldern utan att först ha kommit till rätta med de omfattande bristerna i villkor och arbetsmiljö.

 • TCO: Försäkringskassans avslag är oacceptabla

  Sjukförsäkringen ger inte längre sjukskrivna den trygghet och möjlighet till rehabilitering och stöd för att kunna återgå i arbete som de borde få. Det drabbar våra medlemmar - lärare, sjuksköterskor och tjänstemän.

 • Brister i ny strålskyddslag slår mot röntgensjuksköterskor

  När EU:s nya strålskyddsdirektiv ska anpassas till svenska förhållanden beskrivs läkare och tandläkare som ”strålskyddsexperter” - medan röntgensjuksköterskan inte ens är omnämnd. Vi kräver nu att den nya svenska strålskyddslagen omfattar även legitimerade röntgensjuksköterskor, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundet och Kerstin Hillergård, Svensk Förening för röntgensjuksköterskor i Dagens Samhälle den 22 november.

 • Förarkompetens i ambulansen är en viktig fråga

  Vårdförbundet och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor instämmer i Jörgen Lundälvs debattartikel om höjda krav på ambulansförare.

 • Personalbristen får inte gå ut över barn med cancer

  Staten måste se till att sjukhusen har utbildningsanställningar för sjuksköterskor. Bristerna inom svensk barncancervård utgör ett alarmerande symtom på en större problematik inom vårdens kompetensförsörjning. Det skriver Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

 • ”Sommarsituationen nu ett året runt-problem”

  Vårdförbundet delar inte bilden som SKL förmedlar till omvärlden om att sommarens vård varit god och säker. Tvärtom äventyrades patientsäkerheten och arbetsmiljön var mycket ansträngd. Nu måste vi tillsammans se till att sommaren 2018 blir bättre.

 • Säker arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar

  Vårdförbundet kräver att arbetsgivare visar nolltolerans mot hot och våld mot vårdpersonal. Givetvis ska alla hot polisanmälas av arbetsgivaren. Dessutom måste straffen skärpas och de polisiära resurserna öka. Att våra medlemmar blir utsatta för hot, förolämpningar och våld när de gör sitt arbete är oacceptabelt.

 • Nu behövs konkret politik för att bryta hälsoklyftorna

  Hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper är tydlig nästan oavsett vilket hälsoproblem det gäller. Under mandatperioden har regeringen beställt flera utredningar kring jämlikhet i hälsa. Nu behövs konkret politik, skriver ordföranden för sju fackförbund inom vården och formulerar fem förslag till åtgärder.

 • Gör patienten till expert i en nära vård

  Ökad ojämlikhet i hälsa och en splittrad vård för växande grupper innebär stora utmaningar. Ett paradigmskifte krävs mot en personcentrerad nära vård som tar helhetsansvar för befolkningens hälsa och livskvalitet. Den nära vården måste bli vårdens verkliga huvudaktör, med ansvar för det hälsofrämjande arbetet och för en sammanhållen vård.