Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Akuta åtgärder behövs för att skydda vårdpersonalen

  Kommuners och regioners bristande framförhållning när det gäller materiel, skyddsutrustning och personal gör att våra medlemmar och andra professioner i vården riskerar sina egna liv för att rädda andras. Den starka ansvarskänslan gentemot patienterna får inte utnyttjas, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • ”Akuta insatser krävs annars kan coronavård stoppas”

  Fackliga företrädare överväger att stoppa hela avdelningar i enlighet med arbetsmiljölagen. Skyddsombudsstopp, som det kallas, skulle vara ödesdigert just nu. Därför kräver Vårdförbundet akuta punktinsatser.

 • Okunskap om endometrios leder till att vården sviker kvinnor

  Endometrios kan vara en oerhört smärtsam sjukdom och drabbar var tionde kvinna. Trots det får den inte tillräckligt utrymme inom vården. Enligt en ny utvärdering från Socialstyrelsen behöver sjukvårdspersonal utbildas i endometrios. Detta behöver dock sättas i tvingande pränt.

 • Det måste kosta att lönediskriminera

  Kvinnor jobbar gratis efter 16.09 varje dag.

 • Barnmorskor nyckel för klimakterievård

  Ge barnmorskor utökad förskrivningsrätt och med det möjlighet att behandla kvinnor med klimakteriebesvär. Det skriver debattörer från Vårdförbundet.

 • SKR bör ta ansvar för att säkra systemet

  Man kan ifrågasätta om arbetsgivarna har tagit sitt ansvar för att kontrollera att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kunskap och kompetens, skriver tre debattörer.

 • ”Ta ditt eget ansvar, Irene Svenonius!”

  Varför har Region Stockholm inte gjort mer för att attrahera de nyckelkompetenser som saknas i vården? Det undrar debattörer från Vårdförbundet i en replik.

 • Det finns ingen genväg om vårdkrisen ska lösas

  Omställningen kan inte ske så okänsligt som i Stockholm

 • Satsa på kliniska forskartjänster

  När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med satsningar på interprofessionell och klinisk forskning i den kommande forskningspropositionen, skriver representanter för Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Sveriges arbetsterapeuter.

 • Sätt välfärdens medarbetare i centrum på SKL-kongressen

  Sveriges kommuner och regioner verkar ha gett upp hoppet om att kunna konkurrera om rätt kompetens i framtiden. Det hela andas en uppgivenhet som inte är acceptabel när man är Sveriges största arbetsgivarorganisation, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tillsammans med förbundets 21 lokala avdelningsordförande i regionerna.