Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Budgeten är förödande för svenska välfärden

  Vårdförbundet och sju andra fackförbund:  Vi förväntade oss betydligt mer

 • Ta med oss i samtalen om vårdens framtid

  Äntligen ett nationellt råd för vårdens kompetensförsörjning – men hur ska professionsförbunden bidra, undrar fem föreningar och fackförbund för vårdpersonal.

 • Prioritera pengar till vårdens nyckelgrupper

  Efter sommarens vårdkaos behövs nu modiga politiker som törs prioritera vårdens nyckelgrupper. Då kan vi korta köerna och säkra vårdens kvalitet långsiktigt, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

 • Stå upp för kvinnans rättigheter i EU-valet

  Vi vill höja ett varningens finger när det gäller politiker som vill beskära rätten till abort och införa så kallad samvetsfrihet för barnmorskor. Det skriver Åsa Mörner och Sineva Ribeiro i debattartikel i Svd den 24 maj inför EU-valet i helgen.

 • Obefintlig löneutveckling får personalen att fly vården

  Hälso- och sjukvårdens största utmaning är kompetensbrist. Ändå visar arbetsgivarna liten vilja till flexibilitet vad gäller lön utifrån ansvar, kompetens och erfarenhet, replikerar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Infria era vallöften och höj lönerna i vården, politiker

  Vårdförbundet vill ha en löneinjektion till särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Men är de ansvariga politikerna beredda att infria sina vallöften om höjda löner och förbättrade arbetsvillkor, frågar förbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Du kan vara med och rädda vården!

  Krisen i vården handlar inte om att det saknas sängplatser. Det är brist på människor som vill arbeta i vården som är problemet. Om regioner och kommuner inte lyckas attrahera och behålla yrkesskicklig vårdpersonal så blir inte vårdkrisen löst.

 • Se till att vi orkar – om vi ska jobba längre

  Bättre arbetsvillkor måste gå före höjd pensionsålder. Vårdförbundet uppfattar Pensionsgruppens förslag om att höja pensionsåldern redan nästa år som tondövt för hur verkligheten ser ut för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården. Denna förändring måste ske i en annan ordning.

 • ”Gör om utredningen om specialistsjuksköterskors utbildning”

  Torsdagen den 1 november redovisar regeringens utredare Kenth Nauclér sin översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen. Under utredningens gång har han signalerat att utredningen kommer att förorda ett förslag att dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre. I förslaget saknas nytänkande kring vårdens omställning till en personcentrerad nära vård och utredningen tar inte heller hänsyn till etablerad forskning. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska och kräver att utredningen görs om.

 • Bättre arbetsvillkor nyckel till förstklassig vård

  Just nu pågår förhandlingar om vem som ska ta över styret i Västra Götaland. Vi lyfter de största utmaningarna som detta behöver ta tag i för att skapa en vård i världsklass för alla. Ni som politiker är skyldiga att ge de förutsättningar och det budgetutrymme som behövs för att kunna genomföra dessa. Nånannanismen måste bort – ni har ansvaret! skriver Vårdförbundet.