Här hittar du våra debattartiklar.
 • Försök inte inskränka aborträtten, politiker

  Vårdförbundet: Motståndet kommer att vara massivt.

 • Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

  Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och många får inte hjälp av vården. Därför behövs tydliga riktlinjer, skriver representanter för patientföreningar, professionsföreningar och fackförbund.

 • ”Bristen på legitimerad personal löses inte genom genvägar”

  Att arbetsgivarna snabbutbildar icke legitimerade yrkesgrupper kommer bara att förvärra bristen på röntgensjuksköterskor, tror Madelene Meramveliotaki och Irene Strandqvist.

 • Varför pratar ni inte om vården i valrörelsen?

  En ny Novus-undersökning visar att hälso- och sjukvården och äldreomsorgen är de valfrågor som kommit mest i skymundan i den politiska debatten, efter miljö- och klimatfrågan.

 • Replik: Skattenyttan i vården borde vara en valfråga

  Leif Östling och Jörgen Nordenström slår huvudet på spiken med sin svidande kritik av vårdens bristande effektivitet när det gäller skattenytta, skriver Vårdförbundets Sineva Ribeiro och Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale.

 • Se till att medarbetarna får tid för återhämtning

  Prioritera hälsosam arbetstidsförläggning så att medarbetarna får den vila som krävs. Det är ett av nio förslag från Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro inför valet i höst.

 • Inför krav på kontinuerlig fortbildning i vården

  Fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården kan inte som i dag vara upp till varje verksamhetschef att prioritera, skriver fem ordförande för organisationer för vårdpersonal.

 • Bristerna i välfärdssektorn har blivit en kronisk sjukdom

  Sex fackliga förbundsordförande: Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon människor de närmaste tio åren. För att få fler att söka sig dit och färre att lämna måste bristerna i arbetsmiljön åtgärdas och karriärvägar erbjudas. Våra organisationer bildar nu ”Facken i välfärden” och kräver gemensamt att de allvarliga systemfelen elimineras.

 • ”Dags även för Sverige att tillåta hemaborter”

  RFSU och företrädare inom kvinnosjukvården: Många kvinnor skulle föredra att kunna göra hela aborten i hemmet, och i åtskilliga länder är detta möjligt. Sverige har däremot kvar ett föråldrat sjukhusobligatorium, trots att det finns en bred riksdagsmajoritet för att ändra lagen. I dag saknas medicinska skäl till att inte låta den gravida själv bestämma.

 • När hjältarna går hem ekar vården tom 

  Det har sagts om och om igen under coronapandemin att anställda inom vården är superhjältar. I en ny undersökning säger drygt hälften av Vårdförbundets medlemmar att de överväger att byta jobb på grund av stressen inom vården. Många är oroliga för sin hälsa och väljer att gå ner i frivillig deltid för att orka, trots att deras tjänster är heltidstjänster. Nu måste ansvariga politiker säkerställa rätt förutsättningar för livsviktiga yrken, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.