Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Nationella riktlinjer behövs för ambulanspersonal

  Det är förödande att sänka kraven på ambulanspersonal. Därför efterlyser vi nationella riktlinjer och beslut som tydligt anger en lägsta utbildningsnivå för anställning inom ambulanssjukvården, skriver Nät­verket för ut­bildning av ambulanssjuksköterskor i en slutreplik.

 • Säkra födslar kräver bättre villkor

  Svensk vård ska vara jämlik - men vad gäller förlossningsvård är tyvärr ofta den enda gemensamma nämnaren de gravida familjernas oro. Oro inför var man kommer att få plats att föda och med vilket stöd. Hur kan detta vara en acceptabel lägstanivå? Det behövs en nationell plan för förlossningsvården.

 • Kräv kollektivavtal för utförare av hemtjänst

  Från facklig sida vill vi att företagen som ska utföra hemtjänsten i Göteborg inte ska konkurrera med dåliga villkor. Vi vill att de som behöver hemtjänstens stöd ska kunna förvänta sig kvalitet, skriver Anders Andersson, Sonia Koppen och Mats Svensson.

 • Högre skatt slår mot sjuksköterskor

  Det är svårt att förstå vilket samhällsproblem regeringen vill lösa genom att specialistutbildade sjuksköterskor ska betala högre skatt, skriver Janine Bichara, Kajsa Dovstad och Madeleine Grenå.

 • Aborträtten måste värnas

  Vårdförbundet och RFSU m fl: Därför måste Arbetsdomstolen säga nej till samvetsfrihet.

 • Sineva Ribeiro

  Sänkt brytpunkt slår mot vårdens personalbrist

  Kvinnodominerade akademikeryrken är felvärderade. Att då sänka brytpunkten för statlig inkomstskatt som regeringen vill gör att våra professioner får mindre i plånboken vid nödvändiga löneökningar. Det är helt fel att lägga detta på yrkesgrupper som det är alarmerande brist på.

 • Bättre villkor bryter vårdens onda spiral

  Oförmågan att rekrytera sjuksköterskor är största anledningen till att Sverige i dag har lägst antal vårdplatser per invånare i EU. Och en bidragande orsak till att vårdskadorna ökar, skriver Anne Karin Höglund, Vårdförbundet Västra Götaland, i Göteborgs-Posten.

 • "Det behövs krafttag för jämställda löner"

  Sedan vi började vårt arbete för fem år sedan har klockslaget då kvinnor börjar arbeta gratis flyttats framåt. Det är bra och visar att det lönar sig att driva på. Men det måste gå snabbare. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. Debattartikel av bland andra Sineva Ribeiro i Dagens Samhälle.

 • Vårdanställda blir snart själva patienter

  Arbetsmiljön inom vården i Stockholms läns landsting leder till ohälsa hos personalen, vilket dessutom hotar patienternas säkerhet. Ändå saknar arbetsgivaren en arbetsmiljöpolicy.

 • Radikal omställning krävs i vården

  Vården är i behov av en radikal omställning. Det som krävs är en tydlig gemensam färdriktning – och alla aktörer måste ta ansvar för att styra åt det hållet. Här lyfter vi fram sex viktiga förändringar för en personcentrerad vård och jämlik hälsa.