Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Sineva Ribeiro

  Sänkt brytpunkt slår mot vårdens personalbrist

  Kvinnodominerade akademikeryrken är felvärderade. Att då sänka brytpunkten för statlig inkomstskatt som regeringen vill gör att våra professioner får mindre i plånboken vid nödvändiga löneökningar. Det är helt fel att lägga detta på yrkesgrupper som det är alarmerande brist på.

 • Bättre villkor bryter vårdens onda spiral

  Oförmågan att rekrytera sjuksköterskor är största anledningen till att Sverige i dag har lägst antal vårdplatser per invånare i EU. Och en bidragande orsak till att vårdskadorna ökar, skriver Anne Karin Höglund, Vårdförbundet Västra Götaland, i Göteborgs-Posten.

 • "Det behövs krafttag för jämställda löner"

  Sedan vi började vårt arbete för fem år sedan har klockslaget då kvinnor börjar arbeta gratis flyttats framåt. Det är bra och visar att det lönar sig att driva på. Men det måste gå snabbare. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. Debattartikel av bland andra Sineva Ribeiro i Dagens Samhälle.

 • Vårdanställda blir snart själva patienter

  Arbetsmiljön inom vården i Stockholms läns landsting leder till ohälsa hos personalen, vilket dessutom hotar patienternas säkerhet. Ändå saknar arbetsgivaren en arbetsmiljöpolicy.

 • Radikal omställning krävs i vården

  Vården är i behov av en radikal omställning. Det som krävs är en tydlig gemensam färdriktning – och alla aktörer måste ta ansvar för att styra åt det hållet. Här lyfter vi fram sex viktiga förändringar för en personcentrerad vård och jämlik hälsa.

 • Vi blir sjuka – av att jobba i vården

  Det finns ett tydligt samband mellan arbete i vården och hög sjukfrånvaro, skriver Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet och Eva Nordmark, ordförande TCO, i en debattartikel i Aftonbladet.

 • Priset för löneskillnader kvinnor-män: 76 miljarder

  En ny rapport visar att summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken är 76 miljarder kronor per år. Lönerna i kvinnodominerade branscher måste tillåtas öka i en snabbare takt, skriver bland andra Vårdförbundet i en debattartikel i Svenska Dagbladet Näringsliv.

 • Enkelt att bli av med krisen på våra akuter

  Fler undersköterskor och biträden löser inte akutmottagningarnas problem. Däremot påverkar sjuksköterskornas villkor och kunskap patientsäkerheten på ett mycket direkt sätt. Ge oss bättre villkor, skriver Anne Karin Höglund, ordförande Vårdförbundet Västra Götaland, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

 • Det är tobaksindustrin som ska jagas – inte rökarna

  En hundraårig hälsokatastrof är fullt möjlig att begränsa. Regeringen har satt målet – och riksdagen kan nå dit om dess ledamöter inser att det är tobaksindustrin och dess förlängda armar som är huvudproblemet, inte rökarna. Begränsa därför industrins marknadsföring i enlighet med tobakskonventionens krav, skriver Vårdförbundet och andra företrädare för hälsoprofessioner.

 • Kvinnor bör leda löneutvecklingen

  Lönediskriminering mellan olika yrken och sektorer är det främsta skälet till ojämställda löner. Nu behöver löne­bild­ningen förändras och diskrimineringslagen skärpas, skriver Sineva Ribeiro tillsammans med ordförandena för Finansförbundet, och Fysioterapeuterna i Svenska Dagbladet.