Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Slopa karensavdraget permanent efter krisen

  Straffa inte människor ekonomiskt för att de tar ansvar.

 • Samordna vården nationellt i sommar

  Vårdförbundet utgår från att den lagstadgade rätten till semester ska respekteras. Ändå nås vi av rapporter från medlemmar som fått sin semester återkallad och som sagt upp sig för att få kunna vara lediga när barnen har sommarlov. Vila och återhämtning efter en extrem ”coronavår” en absolut nödvändighet, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Äldreomsorgen kräver fler sjuksköterskor nu

  Tre åtgärder för att leverera vård av god kvalitet.

 • "Sjuksköterskor tvingas ge coronavård utan skydd”

  I vår senaste novusundersökning blir det tydligt att coronakrisen har påverkat arbetssituationen för sjuksköterskor. Vi ställer krav för att förbättra situationen på kort och lång sikt.

 • ”Erfarna barnmorskor lämnar förlossningsvården”

  Tuffa arbetsvillkor på BB och förlossning är anledningar till att de erfarna söker sig bort, skriver Vårdförbundet på internationella barnmorskedagen.

 • Högre lön behövs - inte bara applåder

  Dags att uppvärdera vårdens medarbetare, inte bara ge dem applåder, skriver ordförande Sineva Ribeiro.

 • Gärna mer personal – med rätt utbildning

  Replik från Vårdförbundet om rekrytering till sjukvården.

 • Fler barnmorskor måste coronatestas

  Den som känner minsta symptom måste stanna hemma, vilket innebär att en redan slimmad personalgrupp blir ännu mindre. Fler barnmorskor behöver testas för covid-19 så att de kan fortsätta arbeta om de inte är smittbärare, skriver Vårdförbundet.

 • ”Fler tester kräver personal med rätt kompetens”

  Vi oroas av att antalet biomedicinska analytiker minskar när de tvärtom behöver bli fler, skriver Vårdförbundet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.

 • Akuta åtgärder behövs för att skydda vårdpersonalen

  Kommuners och regioners bristande framförhållning när det gäller materiel, skyddsutrustning och personal gör att våra medlemmar och andra professioner i vården riskerar sina egna liv för att rädda andras. Den starka ansvarskänslan gentemot patienterna får inte utnyttjas, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.