Som medlem i Vårdförbundet bidrar du till en bättre värld. Vi driver projekt i låg- och medelinkomstländer, där vi bland annat bekämpar spridningen av HIV/AIDS och tuberkulos.
 • Flyktingmottagande och mänskliga rättigheter

  Vårdförbundet deltar, med andra organisationer, i ett projekt för att stärka fackliga organisationer att nå ut med information till flyktingar i området kring Medelhavet.

 • Palestina

  Sedan 2010 driver vi ett SIDA-finansierat projekt för att stödja vår palestinska motsvarighet, PNMA, i utvecklingen till en stark demokratisk organisation.

 • Lesotho

  Sedan 2007 har Vårdförbundet tillsammans med International Council of Nurses (ICN) samverkat med Lesotho Nurses Association (LNA) i ett SIDA-finansierat solidaritets projekt i Lesotho.

 • Right2Water

  Få saker har betytt så mycket för mänsklighetens utveckling som tillgången till rent vatten. Sverige har genom FN erkänt den allmänna mänskliga rättigheten till vatten och sanitet. Nu är det dags för Sverige och EU att leva upp till FN-resolutionen.

 • Union to Union

  Genom organisationen Union to Union är vi med och stöttar ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i världen.