Genom Union to Union stöttar vi fackliga utvecklingsprojekt. Projekten handlar bland annat om att stärka organisering, utbilda medlemmar om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och kollektiv förhandling, samt att stötta påverkansarbete.
  • Flyktingmottagande och mänskliga rättigheter

    Vårdförbundet deltar, med andra organisationer, i ett projekt kring Medelhavet för att flyktingar och migranters mänskliga rättigheter och tillgång till offentliga tjänster såsom vatten, hygien och hälsa.

  • Palestina

    Sedan 2010 driver vi ett SIDA-finansierat projekt för att stödja vår palestinska motsvarighet, PNMA, i utvecklingen till en stark demokratisk organisation.