Din utbildning är en investering som ska löna sig både för dig och för samhället. Utbildningarna lägger grunden för våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka deras utformning.

Våra yrken utvecklas ständigt och utbildningarna inom våra kunskapsområden behöver anpassas efter vårdens behov.

Din utbildning är en investering som ska löna sig både för dig och för samhället. När du har satsat tid och kraft på en utbildning måste du få avkastning på din investering i form av en anställning, med relevanta arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter och inte minst en bra lön.

I den utbildningspolitiska idén ställer Vårdförbundet följande krav:

  • Det ska finnas professorer, lektorer och adjunkter i både  högskolor/universitet och kliniska verksamheter för att säkra den akademiska nivån och stärka samverkan.
  • Kollegiala mötesplatser och samtal för att stärka yrkesidentiteten ska planeras inom ramen för utbildningen.
  • Utbildningarna till våra fyra yrken ska vara på grundnivå i högskolor/universitet och det ska finnas reglerade specialistutbildningar på avancerad nivå, detta för alla fyra yrken för att yrkesgrupperna ska kunna möta de krav som en alltmer kunskapsintensiv vård kräver.
  • Anställning ska inrättas för den specialistutbildade.
  • Fler inom våra kunskapsområden ska ha möjlighet till forskningsstudier.
  • Ur den utbildningspolitiska idén kommer våra förslag om akademisk specialisttjänstgöring och reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.