Internationellt resebidrag

Ska du medverka på en internationell konferens med poster eller föreläsning? Då kan du söka resebidrag från Vårdförbundet. Sista ansökningsdag är den 15 mars 2020.

Vi tycker att det är viktigt att du som driver ett förbättringsarbete eller forskar kan presentera ditt arbete vid internationella konferenser och kongresser. Där kan du få nya kunskaper, erfarenheter och knyta kontakter som stimulerar din yrkesutveckling. Samtidigt sprider vi svensk forskning internationellt. Därför delar vi ut ett internationellt resebidrag som du som medlem kan söka.

Det här innebär bidraget

Bidraget är på 1500–12000 kronor beroende på vilket land resan går till. Det kan beviljas till medlemmar en gång inom en tvåårsperiod. Vid en posterpresentation kan max två resebidrag delas ut per poster, om ni är två författare till postern.

Resebidraget delas endast ut till medlemmar som ska medverka med en poster eller föreläsning på en internationell konferens eller kongress. Det kan inte sökas för:

  • Grund-, vidare- eller påbyggnadsutbildningar
  • Annan form av utbildnings- eller kursverksamhet
  • Studieresor

Om du är sjuksköterska och utbildar dig till barnmorska kan du ansöka om internationellt resebidrag.

Två ansökningstillfällen/år

Ansökan om resebidrag ska ske innan kongressens eller konferensens genomförande. Resebidrag beviljas inte om konferensen  startat före ansökningsdagen.  Sista dag att söka resebidrag är den 15 mars 2020. Sista ansökningsdatumet för nästa period är den 15 november 2020.

Så här söker du bidraget

Du söker det internationella resebidraget via vårt webbaserade formulär:
Ansökan om internationellt resebidrag.

Bifoga abstract och godkännelse

Observera att ditt abstract samt bekräftelsemail/godkännande från konferensen eller kongressen ska bifogas i din ansökan. I bekräftelsen/godkännandet  ska ditt namn och titel på ditt abstract/poster tydligt framgå samt att din medverkan är godkänd.

Tillåtna format på det bifogade bekräftelsemailet/godkännandet är word och pdf. 

När får jag besked?

Du får ett skriftligt besked cirka tre veckor efter sista ansökningsdatum.


Välkommen med din ansökan!