Ska du medverka på en internationell konferens med poster eller föreläsning? Då kan du söka resebidrag från Vårdförbundet. Det finns två ansökningsomgångar per år. Sista datum för att skicka in din ansökan den här perioden är den 15 mars 2023.

Vi tycker att det är viktigt att du som driver ett förbättringsarbete eller forskar kan presentera ditt arbete vid internationella konferenser och kongresser. Där kan du få nya kunskaper, erfarenheter och knyta kontakter som stimulerar din yrkesutveckling. Samtidigt sprider vi svensk forskning internationellt. Därför delar vi ut ett internationellt resebidrag som du som medlem kan söka.

Det här innebär bidraget

Bidraget är på 1500–12 000 kronor beroende på vilket land resan går till. Det kan beviljas till medlemmar en gång inom en tvåårsperiod. Vid en posterpresentation kan max två resebidrag delas ut per poster, om ni är två författare till postern.

Så här gör vi urvalet

När vi behandlar din ansökan utgår vi i första hand från hur länge du har varit medlem i Vårdförbundet. I andra hand utgår vi ifrån när ansökan inkommit.

Resebidraget delas endast ut till medlemmar som ska medverka med en poster eller föreläsning på en internationell konferens eller kongress.

Om du är sjuksköterska och utbildar dig till barnmorska kan du ansöka om internationellt resebidrag.

Bidraget kan inte sökas för:

  • Konferens/kongress som har startat  innan sista ansökningsdatum, resebidrag beviljas inte i efterskott.
  • Grund-, vidare- eller påbyggnadsutbildningar
  • Annan form av utbildnings- eller kursverksamhet
  • Studieresor
  • Om ansökan inkommit efter sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag

Sista datum för att skicka in din ansökan den här perioden är den 15 mars 2023. 

Så här söker du bidraget

Du söker det internationella resebidraget via vårt webbaserade formulär:
Ansökan om internationellt resebidrag.

Bifoga abstract och godkännelse

Observera att ditt abstract samt bekräftelsemail/godkännande från konferensen eller kongressen ska bifogas i din ansökan. I bekräftelsen/godkännandet  ska ditt namn och titel på ditt abstract/poster tydligt framgå samt att din medverkan är godkänd.

Tillåtna format på det bifogade bekräftelsemailet/godkännandet är word och pdf. 

När får jag besked?

Du får ett skriftligt besked cirka tre veckor efter sista ansökningsdatum.


Välkommen med din ansökan!