Ska du delta på en internationell yrkeskonferens för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor eller chefer för att få kompetensutveckling? Då kan du söka resebidrag från Vårdförbundet. Det finns två ansökningsomgångar per år.

Vi tycker att det är viktigt att du som driver ett förbättringsarbete eller forskar kan presentera ditt arbete vid internationella konferenser och kongresser. Du kan få nya kunskaper, erfarenheter och knyta kontakter som stimulerar din yrkesutveckling. Samtidigt sprider vi svensk forskning internationellt. Vi tycker också att det är viktigt med möjlighet att delta på internationella konferenser och kongresser som kompetensutveckling, utan presentation.

Vad innebär bidraget? 

Bidraget kan beviljas upp till 12 000 kronor beroende på vilket land din resa går till. Det kan beviljas till medlemmar en gång under en tvåårsperiod. Vid en posterpresentation kan max två resebidrag delas ut per poster, om ni är två författare till postern.

Så här gör vi urvalet

När vi behandlar din ansökan utgår vi från hur länge du har varit yrkesverksam medlem i Vårdförbundet. När du skickar in din ansökan ska du varit yrkesverksam medlem i minst 12 månader för att ingå i urvalet.

Bidraget beviljas inte för:

  • Konferens/kongress som har startat innan sista ansökningsdatum
  • Beviljas inte i efterskott
  • Studieresor
  • Ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdatum för respektive period

Sista ansökningsdag

Sista datum för att skicka in din ansökan den här perioden är den 15 november 2024. 

Så här söker du bidraget

Du söker det internationella resebidraget via vårt webbaserade formulär:
Ansökan om internationellt resebidrag.

Bifoga abstract och/eller registreringsbekräftelse

Observera att om du ska delta med en poster eller föreläsning så ska ditt abstract samt godkännande från konferensen eller kongressen bifogas i din ansökan. OBS! ditt godkännande som du skickar in ska innehålla:

  • avsändare
  • ditt namn
  • titeln på ditt abstract/poster
  • att din medverkan är godkänd

Ska du delta på en konferens utan att presentera så ska ett mejl där ditt namn finns med samt bekräftelse på att du är anmäld bifogas. Tillåtna format på det bifogade godkännandet är word och pdf. 

När får jag besked?

Du får ett skriftligt besked via mejl cirka tre veckor efter sista ansökningsdatum.

Välkommen med din ansökan!