Vasst och säkert ger dig som skyddsombud inblick i hur man arbetar för att minska risken för stick- och skärskador. Verktyget innehåller bland annat konkreta råd om vad ni kan göra för att få en bättre utgångspunkt på din arbetsplats.

Som skyddsombud företräder du dina arbetskamrater och verkar för en god och säker arbetsmiljö där riskerna för stick- och skärskador är så små som möjligt. Här kan du testa om ni på er arbetsplats har rätt rutiner och arbetar förebyggande med stick och skär.
Gå direkt till verktyget Vasst och säkert på Suntarbetslivs webbplats

Enligt statistiken inträffar minst 5 000 stick- och skärskador per år i Sverige. Det verkliga antalet är betydligt högre eftersom alla skador inte anmäls. Vasst och säkert ger tips och råd om hur ni kan minska dessa skador. 

 Det är smartare att lägga tid och pengar på att förebygga stick- och skärskador än på att ta hand om dem som skadats. 

Korta fakta om verktyget

Vasst och säkert har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet och överlämnats till Suntarbetsliv. Utvecklingen har skett i samråd med en referensgrupp bestående av deltagare från SKL, Tjänstetandläkarna, Socialstyrelsen, Almega, Vision, Privattandläkarna, Vårdförbundet, Läkarförbundet, Arbetsmiljöverket och Kommunal.

Informationen bygger på en studie av orsaker till stick- och skärskador i vården som du också kan läsa mer om på Suntarbetslivs sidor om forskning och utredning.