Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Svenska Kyrkan: Nytt omställningsavtal och nya möjligheter för att studera

  Parterna inom Svenska Kyrkans avtalsområde har kommit överens om ett nytt omställningsavtal och ett nytt studiestöd för anställda inom Svenska Kyrkan. Den nya överenskommelsen ger motsvarande möjligheter till omställnings- och kompetensstöd som för regioner, kommuner och kommunala bolag. Det nya omställningsavtalet gäller från och med den 1 oktober 2022.

 • Regionerna som satsar på kompetens i hälso- och sjukvården

  Region Gävleborg satsade rejält på Vårdförbundets medlemmar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor under 2021 visar ny partsgemensam lönestatistik* som omfattar nära 45 000** anställda i regionerna. Med en löneutveckling på 5,1 procent toppar regionen löneutvecklingsligan för 2021 och klättrar uppåt från botten.

 • Nytt omställningsavtal och nya möjligheter att studera för statligt anställda

  Parterna i statlig sektor har kommit överens om ett nytt omställningsavtal och nya studiestöd för de som är anställda i staten. Den nya överenskommelsen ger motsvarande möjligheter till omställningsstöd och kompetensstöd som för anställda i den privata sektorn.

 • Välfärdens krigs- och beredskapsavtal har uppdaterats

  SKR och Sobona har tillsammans med de fackliga organisationerna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet. 

 • Nytt Saltsjöbadsavtal i hamn

  Idag undertecknades ett nytt historiskt huvudavtal på privat sektor om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan PTK (där Vårdförbundet ingår) och Svenskt Näringsliv. En seger för den svenska modellen, menar parterna efter ceremonin i Saltsjöbaden.

 • Höjd ålder för intjänande av tjänstepension för dig i privat sektor

  Svenskt Näringsliv och PTK har kommit överens om ändringar i ITP-avtalet. Den som omfattas av ITP1 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder. Rätten att få sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.   

 • Ny lönestatistik för 2021 ute nu!

  Nu hittar du lönestatistiken för 2021 i vårt lönestatistikverktyg. Där kan du söka på yrke, befattning och län för att hitta de löner som ligger närmast dig. Lönestatistikverktyget är tillgängligt för dig som är medlem.

 • Jönköping och Kristianstad bäst på VFU igen

  I en ny enkät svarar drygt 1 000 medlemmar i Vårdförbundet Student vad de anser om sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Studenterna ger sin VFU ett generellt högt betyg, 4,38 i snitt, men betyget har sjunkit jämfört med 2021 (4,54).

 • Nyhet: Ombudsmän med fokus på chefsfrågor inom arbetsrätt

  Det nya stödet för dig som är chefsmedlem bygger på att tillvarata din arbetssituation på bästa sätt, som att ge råd och stöd i rättigheter som rör din egen anställning samt vid förhandlingar. Målet är att tillgodose dina specifika frågor inom det arbetsrättsliga området.

 • Uppgörelse med Svenska kyrkan

  Parterna är nu överens om att anta medlarnas bud och därmed är den varslade konflikten avblåst. Det innebär att årets löneöversyn kan genomföras och medlemmarna får sin nya lön retroaktivt från 1 april 2022. Parterna är också överens om villkoren i ett nytt modernt omställningsavtal.