Nyheter från Vårdförbundet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Skicka in dina motioner och nomineringar inför kongressen 2022

  Nu kan du skriva en motion eller nominera till kongressen. På kongressen i maj nästa år fattar vi beslut om Vårdförbundets arbete den kommande kongressperioden. Ta din chans att påverka.

 • Sänkt avgift för Akademikernas a-kassa

  Från den 1 oktober sänks avgiften för Akademikernas a-kassa till 130 kronor. Därmed sänks avgiften med 10 kr per månad.

 • Grattis till Falck ambulans – vår nya riksklubb!

  Sedan augusti har Vårdförbundet en helt ny riksklubb – Falck ambulans. Riksklubben har cirka 220 medlemmar.

 • Låt inte dina idéer stanna i fikarummet

  Nu är det dags för Vårdförbundets årsmöten att dra igång. Årsmöten är forum för avdelningarna där medlemmarna diskuterar och beslutar viktiga frågor. Du som medlem kan vara med på din avdelnings årsmöte och påverka Vårdförbundets inriktning.

 • Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19

  Från och med den 18 augusti 2021 gäller nya regler för vilka sjuksköterskor som får ordinera vaccin mot sjukdomen covid-19.

 • Vårdförbundets kommentar till DNs granskning

  Vårdförbundet har tagit del av Dagens Nyheters artikelserie om hur patienter väljer bort vårdpersonal som inte är etniskt svensk. Det är en viktig granskning och något vi i Vårdförbundet känner igen. Diskriminering av medarbetare i hälso- och sjukvården är oacceptabelt, liksom hot och våld, och arbetsgivarna måste göra mer för att motverka detta.

 • Nytt avtal i privat ambulans lyfter särskilt yrkesskickliga

  Nu blir det ännu tydligare att erfarenhet och kompetens ska löna sig – lönespridningen ska öka och särskilt yrkesskickliga prioriteras. Det nya avtalet innehåller också förbättringar gällande föräldraledighetstillägg, höjda rörliga ersättningar samt centrala partsarbeten kring hälsosam arbetstidsförläggning, framtidens ambulanssjukvård och säkrad kompetensförsörjning.

 • Ja till nytt krislägesavtal – stärkt vila och återhämtning

  Efter flera veckors intensiva och tuffa förhandlingar som lett till betydande förbättringar, har Vårdförbundets styrelse efter en sammanvägd bedömning beslutat att säga ja till ett nytt krislägesavtal. Det nya avtalet innehåller förbättringar med både höjda ersättningar och stärkt skydd för individens vila och återhämtning.

 • Bemanningsläget svårbedömt inför sommaren

  I år har många arbetsgivare uttalat ambitionen att ge fyra veckors sammanhängande semester, vilket Vårdförbundet välkomnar. En ny Novus-undersökning som Vårdförbundet låtit göra med över 1 100 medlemmar visar att färre medlemmar får det i år, än år 2019 när undersökningen senast gjordes. Andelen som fått fyra veckors sammanhängande sommarsemester beviljade enligt sina önskemål är 44 procent, att jämföra med 54 procent 2019.

 • Vårdförbundet: Gravid vårdpersonal ska omplaceras

  Nyligen slog Socialstyrelsen fast att gravida löper ökad risk att föda för tidigt om de får covid-19 efter graviditetsvecka 20. Vårdförbundet kräver därför att gravida medlemmar flyttas från patientnära arbete under pandemin för att till exempel jobba med smittspårning eller administration.