Nyheter från Vårdförbundet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Vårdförbundet fortsätter förhandla nytt krislägesavtal

  Vårdförbundet har tillsammans med de andra fackliga parterna på krislägesavtalet kommit överens med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona om att flytta fram avtalets uppsägningsdatum. Detta för att kunna fortsätta förhandlingarna om ett nytt krislägesavtal.

 • Podd: Etisk reflektion i spåret av pandemin

  Välkommen att lyssna till ett samtal om etisk stress och etiska dilemman som uppstått under covid 19-pandemin. Podden lyfter konsekvenser ur fem olika perspektiv; chefens, sjuksköterskans, biomedicinska analytikerns, barnmorskorskans samt röntgensjuksköterskans.

 • Se lönestatistik för 2020

  Nu finns lönestatistik för 2020 i vårt lönestatistikverktyg! Se hur du ligger till jämfört med andra i samma yrkesgrupp och län. Lönestatistikverktyget är tillgängligt för dig som är medlem.

 • Jönköping University bäst enligt vårdstudenter

  En stor del av studenterna är nöjda i sin helhet, däremot visar årets enkät om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) att nästan en fjärdedel av studenterna överväger att byta yrke efter sin VFU och att andelen som inte ens får VFU-plats ökat. Jönköping University får bäst betyg av studenterna, tätt följt av förra årets vinnare Högskolan i Kristianstad och Karlstad Universitet.

 • Det här gäller kring ledighet på nationaldagen 6 juni

  I år infaller vår nationaldag den 6 juni 2021 på en söndag. Får jag ledigt en annan dag då undrar flera, eftersom den 6 juni ersatte Annandag pingst, som jämt infaller på en måndag?

 • Arbetsmiljöverket förtydligar kring ventilation och skyddsutrustning

  Vårdförbundet har sedan pandemin bröt ut pekat på arbetsgivarens ansvar att se till att ingen medarbetare blir sjuk eller skadas till följd av bristande rutiner och skydd på arbetsplatsen och att försiktighetsprincipen ska följas. Nu har Arbetsmiljöverket vid inspektion gjort förtydliganden som går i linje med Vårdförbundet.   

 • Vårdförbundet utvärderar och förhandlar krislägesavtalet

  Parterna på Krislägesavtalet utvärderar nu hur avtalet har tillämpats. Utifrån de erfarenheter som parterna lyft fram behöver avtalet justeras och därför kommer nu parterna även att gå in i förhandlingar som inleds 17 maj.

 • Vår önskelista inför sjuksköterskedagen

  Den 12 maj är den internationella sjuksköterskedagen inför den har vi satt ihop sjuksköterskornas önskelista till arbetsgivare, politiker och allmänhet genom förbundsordförande (och specialistsjuksköterska) Sineva Ribeiro:

 • Hälsning till alla medlemmar från Sineva Ribeiro

  Vi ser er! Vi hör er! Vi känner med er och vi kämpar för er! Vi vill att ni ska veta att vi finns här, genom Vårdförbundet Direkt om du behöver råd och stöd eller någon att prata med.

 • Fika för barns rätt att gå i skolan

  Den 6-9 maj kan du delta i Fairtrade Challenge genom att bulla upp med Fairtrade-märkt fika och delta digitalt eller coronasäkert på annat sätt. Eller så kan du delta i chokladbollsutmaningen.