Nyheter från Vårdförbundet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Vårdförbundet står bakom statens satsning på vaccinering av befolkningen

  För Vårdförbundet är det en självklarhet att vi ställer oss bakom statens satsning på att vaccinera befolkningen mot covid-19. Medlemmar i Vårdförbundet har genom sin legitimation och yrkesutövning en central roll i folkhälsoarbetet, där vaccinering ingår som en del.

 • Var fjärde sjuksköterska överväger säga upp sig

  En uppföljningsundersökning av situationen för sjuksköterskor under coronapandemin, genomförd av Novus med drygt 1 400 sjuksköterskor, visar att yrkesgruppen fortsatt arbetar under hård press. Fler uppfattar att sjukfrånvaron har ökat jämfört med undersökningen i mars och att det leder till högre arbetsbelastning. Sjuksköterskornas förtroende för myndigheters, regeringens och arbetsgivarens förmåga att hantera krisen har sjunkit kraftigt sedan i mars förra året. Hela 7 procent eller cirka 5 700 sjuksköterskor överväger att säga upp sig och lämna vården helt.

 • Prioritering av särskilt yrkesskickliga – nytt för dig som går på Fremias löneavtal

  Det nya löneavtalet mellan Fremia (fd KFO) och Vårdförbundet sätter fokus på erfarenhet och särskild yrkesskicklighet. Detta ger dig som medarbetare möjlighet till lönekarriär genom hela yrkeslivet och det ger företag en möjlighet att säkra kompetensförsörjningen. Helt enkelt en fördel för både dig som medlem och arbetsgivaren!

 • Primärvården behöver fler specialistsjuksköterskor för att klara sitt förtydligade ansvar inom psykisk ohälsa

  Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh lämnade 28/1 slutbetänkandet ”God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)” till socialminister Lena Hallengren och Vårdförbundet är positivt till att primärvårdens ansvar förtydligas.

 • Fler sjuksköterskor till kommunal äldrevård

  När socialutskottet på tisdagen hade öppen utfrågning om coronakommissionens delbetänkande deltog Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro med synpunkter och erfarenheter från medlemmar i kommunal äldrevård. Kompetensbrist, otydliga riktlinjer, brister i smittskydd och utrustning och försenad testning och smittspårning är några av de allvarliga systemproblem som funnits inom äldrevården under pandemin.

 • Stor medlemsökning under pandemiåret 2020

  När medlemsstatistiken för 2020 summeras konstaterar Vårdförbundet en stark utveckling vad gäller antalet nya medlemmar, både på totalen och för yrkesverksamma. Förbundets totala medlemsantal (inklusive yrkesverksamma, studenter och pensionärer) var 114 894 medlemmar den sista december 2020, en ökning med 861. För yrkesverksamma har utvecklingen varit ännu starkare, där har det skett en ökning med 1225 nya medlemmar och antalet yrkesverksamma är nu 92 405.

 • Mindler erbjuder kostnadsfria psykologsamtal

  I och med att den rådande Covid19-pandemin erbjuder nu Mindler, två kostnadsfria stödsamtal åt alla som arbetar inom vården (all personal inom hälso- och sjukvård).

 • Krislägesavtalet är aktivt i flera regioner

  UPPDATERAT. Krislägesavtalet är nu aktivt i Region Stockholm, Region Skåne, Region Uppsala, Region Jönköping, Region Västerbotten, Region Norrbotten och Region Dalarna.

 • Nya avtal med Almega Vårdföretagarna lyfter särskilt yrkesskickliga

  Nu blir det ännu tydligare att erfarenhet och kompetens ska löna sig – lönespridningen ska öka och särskilt yrkesskickliga prioriteras. Avtalen innehåller också förbättringar gällande föräldraledighetstillägg och höjda rörliga ersättningar som ob.

 • Utvecklat samarbete med SKR/Sobona utifrån HÖK 19

  När Vårdförbundet grundligt utvärderat det centrala kollektivavtalet HÖK 19 kan vi konstatera att det skett en tydlig trendförändring. Löneutvecklingen på totalen för Vårdförbundets medlemmar ligger fortfarande klart över genomsnittet på arbetsmarknaden och vi ser att arbetsgivare i högre utsträckning prioriterat erfarna och särskilt yrkesskickliga i samband med lönerevisionen både 2019 och 2020.