Nyheter från Vårdförbundet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Parterna begär medling i förhandlingarna

  UPPDATERAD Vårdförbundet har tillsammans med SKL och Sobona kommit överens om att kalla in medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal för 90 000 medlemmar. Medlarna är nu utsedda.

 • Ute nu: Vårdförbundets årsberättelse - Vi är vården!

  Nu finns Vårdförbundets årsberättelse ute. Förutom att läsa om vad som hände under 2018 får du i årsberättelsen möta medlemmar som berättar om sina olika utmaningar, framgångar och drömmar under 2018.

 • Förhandlingarna med SKL och Sobona förlängda

  Vårdförbundets förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona om ett nytt avtal för medlemmar i regioner, kommuner och kommunala bolag fortsätter. Parterna har enats om att förlänga avtalet, för att fortsätta förhandla.

 • Ny undersökning: Nära hälften har övervägt lämna vården

  Vårdförbundet har låtit Novus undersöka hur förbundets medlemmar ser på sin arbetsplats och sin framtid i yrket. Undersökningen visar att nära hälften har funderat på att byta yrke och lämna hälso- och sjukvården. Hela 61 procent av dem som övervägt att byta yrke är i åldern 30-49 år - och de uppger att dålig arbetsmiljö och dålig lön är huvudskälen.

 • Kom på Vårdförbundet Students inspirationshelg 6-7 april

  Lär dig mer om Vårdförbundet Student och de frågor vi driver på vår inspirationshelg. Anmäl dig senast 1 april.

 • Vårdförbundet förhandlar om nytt krisavtal

  Vårdförbundet har sagt ja till att börja förhandla med SKL och Sobona om ett nytt centralt kollektivavtal som ska gälla vid krissituationer. Krisavtalet ska reglera anställningsvillkor som ob-ersättningar, övertid och försäkringsskydd vid in- och utlåning av personal vid exempelvis terrordåd, pandemier och naturkatastrofer.

 • Nordiska CNO och SSNs styrelse

  Sjuksköterskor och barnmorskor i Norden samarbetar för ökat inflytande i politisk ledning

  En fråga som organisationen för sjuksköterskor i Norden, SSN, tagit väl vara på är den om ledarskapet i vården. Vid en konferens bjöds ledare för sjuksköterske- och barnmorskefrågor i de olika nordiska länderna in för att diskutera hur de kan skapa mer utrymme för påverkan av vården i de olika länderna.

 • 8 mars: Dags för lön hela dagen!

  Kvinnor jobbar gratis varje dag efter kl 16:06, jämfört med män som får lön för sitt arbete hela dagen. Var med och uppmärksamma det på internationella kvinnodagen genom kampanjen #lönheladagen.

 • Den 17 mars firar vi kollektivavtalets dag!

  Grattis till alla oss som har kollektivavtal på arbetsplatsen! Det firar vi på kollektivavtalets dag den 17 mars.

 • Delta i Sveapriset med smarta idéer för eHälsa

  Har du någon lösning på hur vi kan använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg? Då ska du anmäla dig till Sveapriset! Förutom att bidra till effektivare resursanvändning och ökad kvalitet är du med och tävlar om 100 000 kronor.