Ska du göra din verksamhetsförlagda utbildning, skriva din uppsats eller ditt examensarbete utomlands? Då kan du som är medlem och studerar till barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska söka Vårdförbundets resebidrag. Det finns två ansökningsomgångar per år.

Om du väljer att göra din verksamhetsförlagda utbildning eller skriva din uppsats eller examensarbete i ett annat land kan du skapa kontakter och få nya kunskaper om hur vården fungerar utomlands. Det är också en erfarenhet som stimulerar din framtida yrkesutveckling.  

Bidraget

Resebidraget är på 3 000 kronor per person och kan beviljas till medlemmar en gång under utbildningen. 

Så här gör vi urvalet 

När vi behandlar din ansökan utgår vi från hur länge du har varit medlem i Vårdförbundet. När du skickar in din ansökan ska du ha varit medlem i minst 6 månader för att ingå i urvalet.

Resebidraget kan endast delas ut till medlemmar som ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning eller uppsats/examensarbete utomlands. 

Bidraget beviljas inte för:

  • Verksamhetsförlagd utbildning/resa som redan har startat innan sista ansökningsdatum
  • Beviljas inte i efterskott
  • Annan form av utbildnings- eller kursverksamhet
  • Studieresor
  • Ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdatum 

Sista ansökningsdag  

Sista datum för att skicka in din ansökan för den här perioden är den 15 oktober 2024.

Så här söker du bidraget 

Innan du fyller i ansökan behöver du få ett intyg (i pdf-format) påskrivet av ditt lärosäte i Sverige. Be kontaktpersonen på lärosätet att skriva under och scanna sedan dokumentet så att du kan bifoga det i din ansökan. Intyget som ska fyllas i hittar du via länken nedan.

Sök sedan bidraget via vårt webbformulär:

Ansökan om resebidrag 

När får jag besked? 

Ett skriftligt besked skickas ut via mejl cirka tre veckor efter sista ansökningsdatum.