• Föreläsning med forskaren Arne Lowden

    Region Jönköpings län har efter en tvisteförhandling med Vårdförbundet, gällande överläggningsskyldigheten vid uttag av extra över/mertid, kommit överens om att anordna föreläsningar kring vilans betydelse för hälsan.