De centrala förhandlingarna med Almega Vårdföretagarna rörande Bransch D, E och F samt med Fremia rörande HVO-avtalet är förlängda. Parterna bedömer att de behöver mer tid för att slutföra förhandlingarna.

Förbundsstyrelsen har fattat beslut att ge förhandlarna ytterligare tid att fortsätta förhandla på nedanstående avtal i privat sektor.

Almega Vårdföretagarna avtalen Bransch D, E och F

Avtalen sades upp av Vårdförbundet den 30 september och skulle egentligen löpt ut den 31 december 2022. På grund av dygnsviloförhandlingarna med SKR/Sobona blev tidplanen förskjuten och avtalen prolongerades (förlängdes) till 31 maj 2023. Flera omständigheter har gjort att parterna trots detta ännu inte kunnat slutföra förhandlingarna, utan bedömer att det behövs ytterligare tid för att nå en överenskommelse.

Enligt det tidigare prolongeringsavtalet löper avtalet vidare med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid efter den 31 maj.

Fremia HVO-avtalet

Avtalet sades upp av Fremia hösten 2022 och avtalet löpte ut den 31 maj. Förhandlingarna har delvis varit besvärliga och den 31 maj stod parterna långt ifrån varandra. Parterna såg trots detta att det finns förutsättningar att fortsätta förhandlingarna och förbundsstyrelsen beslöt därför att ge förhandlarna möjlighet att fortsätta förhandlingarna för att nå en överenskommelse.

Enligt det nyligen tecknade prolongeringsavtalet löper avtalet vidare med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid efter den 31 maj.