Om du blir sjuk betalas ersättning i första skedet ut av arbetsgivaren, därefter Försäkringskassan. Omfattas du dessutom av kollektivavtal har du rätt till ytterligare ersättning.

Sjuklön de första 14 dagarna

När du blir sjuk ska du sjukanmäla dig till din arbetsgivare för att få sjuklön. Sjukanmälan ska du göra den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. De första 14 dagarna du är sjuk betalar din arbetsgivare ut sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Du får då 80 procent av din lön, oavsett vad du tjänar. Första sjukdagen är karensdag, då utgår ingen sjuklön.

Du har rätt att få sjuklön från den första dagen du är anställd.

Sjukpenning efter 14 dagar

Är du fortfarande sjuk efter 14 dagar sjukanmäler din arbetsgivare dig till Försäkringskassan.  Då kan du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Första året du är sjuk får du knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst i sjukpenning.

Sjuk längre tid

Du ha rätt till sjukpenning de första 90 dagarna om du inte klarar av att utföra ditt vanliga arbete. Därefter gör Försäkringskassan bedömningar av din förmåga att utföra ditt arbete hos din arbetsgivare med vissa mellanrum, för att avgöra om du har rätt till fler dagar med sjukpenning.

Rehabilitering

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för att du får en effektiv och bra rehabilitering som gör att du kan gå tillbaka till ditt arbete. Du som arbetstagare är å andra sidan skyldig att vara aktiv i rehabiliteringsarbetet.

Har du problem med att få den rehabilitering, arbetsanpassning eller omplacering som behövs för att du ska kunna jobba igen, är det viktigt att du tidigt kontaktar din förtroendevalda på arbetsplatsen eller Vårdförbundet Direkt för råd och stöd.

Arbetsskada

Det är viktigt att du talar om för din arbetsgivare att du har skadat dig eller blivit sjuk på grund av arbetet eller skadat dig på väg till eller från arbetet. Din arbetsgivare ska anmäla skadan till Försäkringskassan. Om du går miste om inkomst eller har kostnader på grund av en arbetsskada kan du söka ersättning för detta hos Försäkringskassan

Det är också viktigt att skyddsombudet på din arbetsplats får en kopia av arbetsgivarens anmälan till Försäkringskassan. Skyddsombudets uppgift är att arbeta för att din arbetsmiljö ska vara trygg och säker.

Företagshälsovård

Om du har hälsoproblem som är relaterade till din yrkesutövning eller arbetsmiljö kan du kontakta din företagshälsovård. Företagshälsovården ska komplettera den kunskap om hälsa och arbetsmiljö som måste finnas hos arbetsgivaren.

Kollektivavtalad försäkring ger ytterligare ersättning

Du som arbetar på en arbetsplats som omfattas av ett kollektivavtal genom dess extra försäkringsskydd få ytterligare ersättning vid sjukdom, arbetsskada eller dödsfall.

Tänk på att ersättning från dessa försäkringar måste sökas, de betalas inte ut automatiskt.

Läs mer om de kollektivavtalade försäkringarna.

Vad gäller vid kräksjuka?

Om din arbetsgivare vill att du är hemma på grund av smittrisk får du enligt avtal behålla din lön om du är anställd inom kommun, landsting eller region. Som privatanställd måste du själv göra upp med din chef. Läs mer under våra vanliga frågor och svar.