Årets Vårdchef

Årets Vårdchef delas ut till chefer och ledare som genom sitt ledarskap utvecklar vården. Nu är de nominerade för Årets Vårdchef 2020 klara!

Den slutliga vinnaren av 50 000 kronor offentliggörs på den digitala versionen av Vårdgalan som du kan se här på Vårdförbundet.se den 6 november klockan 14.00 – 16.00. Då delas även Vårdförbundspriset på en halv miljon kronor ut i samarbete med Folksam.

Läs mer om Vårdgalan

De nominerade 2020

De kandidater som tävlar om att bli Årets Vårdchef är:

Thorleif Rosander, Intensivvårdssjuksköterska och Vårdchef på Intensivvårdsavdelningen Södersjukhuset för ”Ledarskap med tydlighet, lyhördhet och mod skapar motivation och positiv stämning i arbetsgruppen”.   

Juryns motivering:
Thorleifs ledarskap är tydligt och det skapar trygghet, glädje och motivation i arbetsgruppen. Han är en orädd, förändringsbenägen och lyhörd chef som alltid strävar framåt för att förnya och utveckla sina medarbetare, arbetssätt och rutiner. Ledarskapet baseras på lång erfarenhet och tillit. En av Thorleifs styrkor är att hjälpa medarbetarna att hitta motivation i det svåra; då man som sjukvårdspersonal tvingas genomföra en handling, även om man själv inte står bakom beslutet i det som ska genomföras.  Som chef finns Thorleif alltid tillgänglig för sina medarbetare, har ett närvarande ledarskap med en öppen och nära dialog. 

Annika Forsman, Sjuksköterska och Enhetschef hemsjukvården Örnsköldsvik för ”Uthållighet, nyfikenhet och ett positivt synsätt ger goda effekter på verksamheten”.

Juryns motivering: Annika Forsmans ledarskap handlar mycket om öppenhet och dialog. Trots att arbetsgruppen är utspridd geografiskt lyckas hon vara en närvarande ledare. Tillsammans med sina medarbetare har Annika arbetat fram nya rutiner och riktlinjer för en mer personcentrerad vård. Och genom kontinuerliga mätningar får hon ett bra underlag till utveckling av verksamheten. Annika har valt att ha kvar en fot i det kliniska arbetet vilket gör att hon kommer nära sina medarbetare och får en ökad förståelse.  Genom uthållighet, nyfikenhet, ett positivt synsätt och förmågan att hitta lösningar har Annikas ledarstil skapat hållbarhet i arbetet och gett positiva effekter på verksamheten.   

Farinaz Mona Moghaddam, Biomedicinsk analytiker och Enhetschef på Karolinska Universitetslaboratoriet Cytologi för ”Personcentrerat ledarskap med omtanke och handlingskraft skapar delaktighet och motivation i arbetsgruppen”. 

Juryns motivering:
Farinaz Mona Moghaddam har genom sitt ledarskap lyckats skapa engagemang, delaktighet och hög motivation i arbetsgruppen. Tillsammans med sina medarbetare har hon utvecklat nya metoder med fokus på kvalitet och hållbarhet. I sitt ledarskap ser Farinaz varje medarbetares unika drivkraft och skapar möjligheter för varje person att göra det den är bäst på. Farinaz vågar delegera, hon tillåter misslyckanden och uppmärksammar sina medarbetares insatser. Genom Farinaz ledarskap får alla medarbetare möjlighet att vara delaktiga i att långsiktigt utveckla verksamheten. 

Om priset Årets Vårdchef

Chefsmedlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska vården genom sitt ledarskap. Det vill Vårdförbundet stimulera. Därför delar vi ut ett pris till Årets Vårdchef som har mod och som lyckas med sitt ledarskap.

Vårdutveckling och medarbetarskap premieras

Priset kommer gå till en vårdchef som på ett föredömligt sätt utvecklar vårdens ledarskap och därmed bidrar till att föra medarbetarskapet framåt i sin verksamhet. Utvecklingsarbeten som utvecklar vården till en nära personcentrerad vård med ett personcentrerat förhållnings sätt premieras också.

Prissumman är 50 000 kronor och går direkt till vinnaren personligen.

Här är kriterierna för Årets Vårdchef:

  • Pristagaren är chef i vården och medlem i Vårdförbundet.
  • Pristagaren har mod, vågar förnya, vågar testa gränser, vågar göra fel och är inte rädd för det svåra.
  • Pristagaren drivs av en övertygelse och en vilja att utveckla vården tillsammans med andra och har åstadkommit förändring.
  • Pristagaren tar tillvara medarbetarnas kompetenser och förmågor och har genom sitt ledarskap fått dem att växa och få goda förutsättningar.

Priset delas ut på Vårdgalan.