Årets Vårdchef

Från och med år 2017 delar Vårdförbundet ut pris till Årets Vårdchef. Bland kriterierna finns att chefen är medlem, har åstadkommit förändring i vården och tar tillvara på medarbetares kompetenser.

Chefer i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska vården genom sitt ledarskap. Det vill Vårdförbundet stimulera. Därför delar vi ut ett pris till Årets Vårdchef som har mod och som lyckas med sitt ledarskap.

Chefer med vårdutveckling och medarbetarskap premieras

Priset kommer gå till en vårdchef som på ett föredömligt sätt utvecklar vårdens ledarskap, och därmed bidrar till att föra medarbetarskapet framåt i sin verksamhet.

Prissumman är 50 000 kronor och går direkt till vinnaren personligen.

Här är kriterierna för Årets Vårdchef:

  • Pristagaren är chef i vården och medlem i Vårdförbundet.
  • Pristagaren har mod, vågar förnya, vågar testa gränser, vågar göra fel och är inte rädd för det svåra.
  • Pristagaren drivs av en övertygelse och en vilja att utveckla vården tillsammans med andra och har åstadkommit förändring.
  • Pristagaren tar tillvara medarbetarnas kompetenser och förmågor och har genom sitt ledarskap fått dem att växa och få goda förutsättningar.