GPCC, Göteborgs universitet, centrum för personcentrerad vård

Aktuell forskning om personcentrerad vård. Filmer, resursmaterial och länkar. GPCC:s webb.

Under Almedalsveckan 2015 genomförde GPCC seminariet "Myter om jämlik vård och personcentrerad vård". Panelen bestod av sakkunniga forskare, patient- och anhörigrepresentanter och politiker som bokstavligen stack hål på många olika myter som finns om personcentrerad vård och jämlik vård. Seminariet filmades. Här kan du se webbsändningen.

Landstinget Sörmland

I Sörmland har det beslutats att personcentrerad vård ska införas i hela landstinget. Hösten 2013 startade ett pilotprojekt upp för personcentrerad vård inom ramen för "Sveriges friskaste län". Pilotprojektet var en del i att skapa ett lärande för vad personcentrerad vård innebär i landstingets olika verksamheter både på systemnivå och på individnivå. Landstinget Sörmlands webb.

SVID

Stiftelsen Svensk industridesign har inom området design för bättre hälsa under rubriken "Följ Sveriges spjutspetsar!" intervjuat personer i bland annat landstingen i Värmland, Västerbotten, Västra Götaland och Jönköping, samt flera av de inblandade i pilotprojektet om personcentrerad vård i Sörmland.

SVID har också mycket information om design av attraktiva tjänster i sjukvården och omsorgen.

Sara Riggare, forskare

Sara har med hjälp av självmätning hittat bättre sätt att hantera sin Parkinson. I sitt forskningsprojekt studerar hon hur parkinsonpatienter använder en medicineringsapp samt en app där de kan mäta stelhet och långsamhet i rörelser genom att knacka så fort de kan i 30 sekunder. FöljSaras blogg.

HFS-nätverket

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Här finns bland annat material om personcentrerad vård och prevention vid kronisk sjukdom.

The Health Foundation, Person-centred care resource centre

The Health Foundation är en politiskt obunden ideell organisation som arbetar för att utveckla vården i Storbritannien. På deras webb finns filmer, bloggar och praktiska tips – massor av information om personcentrerad vård. Allt på engelska. "Person-centred care made simple", trycksak på engelska.