Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i Uppsala.

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling. I uppdraget ingår även att vara skyddsombud. 

På de flesta arbetsplatser har medlemmarna valt en förtroendevald kollega. Men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Saknar din arbetsplats en förtroendevald?

Mandatperiod

Du som väljs till förtroendevald idag får en mandatperiod som sträcker sig till 2023-10-15, om du inte själv väljer att avsluta uppdraget i förtid eller byter tjänst.

När du blivit vald

Vårdförbundet informerar arbetsgivaren när förtroendevald har valts på arbetsplatsen. 

Grundutbildning och temautbildning

Är du ny som förtroendevald uppmanar vi dig att så snart som möjligt anmäla dig till facklig grundutbildning dag 1 respektive 2-4. Du hittar alla våra utbildningstillfällen och aktiviteter under Aktiviteter och utbildningar.

Alla förtroendevalda i länet är välkomna att anmäla sig till temautbildningarna. Du behöver inte ha slutfört din grundutbildning för att ha behållning av temautbildningarna. Observera att vissa utbildningar erbjuds vid flera tillfällen under året, andra bara vid ett tillfälle. Alla temautbildningar hålls i Uppsala.

Vi rekommenderar att du som är ny förtroendevald går grundutbildningen, samt att alla förtroendevalda medverkar på de temadagar vi arrangerar för att få kunskap och goda förutsättningar för uppdraget. 

Ledighet med lön

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du söker ledighet med lön hos din närmaste chef minst 14 dagar innan utbildningen. 

Resor i samband med utbildningar

Vårdförbundet ersätter resor till och från utbildningsorten. Resor ska i första hand ske med kollektivtrafik.

Här finns vår resepolicy och information om hur du begär ersättning om du haft utlägg för resor i samband med utbildning.

Utökat uppdrag?

Om du skulle vara intresserad av ett utökat uppdrag, exempelvis representera i samverkan på din förvaltning eller inom ditt verksamhetsområde, eller annan nivå ovan din arbetsplats så hör av dig till oss. Det är styrelsen som fattar beslut om representanter på nivå ovan arbetsplats.

Hör av dig till oss i styrelsen om du har funderingar kring uppdraget, så berättar vi mer!