Prata och kanske äta en matbit tillsammans, samtidigt som du träffar medlemmarna på din arbetsplats för facklig information och samvaro är ett lite annorlunda och trevligt sätt att träffas på och stärka den fackliga gemenskapen. Du som förtroendevald har möjlighet att bjuda med en kollega, som inte är medlem, för att visa upp våra aktiviteter och vår politik och locka till medlemskap!

TEMA FÖR 2022 - VÄRDET AV ATT VARA MEDLEM SAMT LÖN

Innan mötet

När du anordnar ett medlemsmöte med guldkant får du upp till 200 kronor/medlem och år, för att köpa något gott att äta - för att sätta lite guldkant! En representant från styrelsen ska delta på mötet, ta kontakt för att tillsammans bestämma datum och få ett faktureringsunderlag. 

Efter mötet

Senast fem dagar efter mötet behöver du skicka in följande underlag till oss.

  • Information om mötet –arbetsplats, datum och plats (om ni var någon annanstans) och kontaktuppgifter,
  • Deltagarlista

Underlagen går bra att lämna direkt vid mötet, till den styrelseledamot som deltar.

Vill du hellre skicka via post, skickar du till;

Vårdförbundets expedition, Kenneth Byström
Sundsvalls sjukhus
851 86 Sundsvall

Förutsättningen för att Vårdförbundet ska betala fakturan är att vi fått in dessa handlingar!

Fakturera Vårdförbundet

Om Vårdförbundet ska faktureras efter mötet behöver du lämna information om fakturering till restaurangen eller leverantören och ange dig själv som beställare på fakturan. Kom ihåg att kontrollera först att det finns kollektivavtal hos leverantören! Kontakta styrelsen för att få ett fakturaunderlag.

Eget utlägg

Om du gör ett eget utlägg behöver du registrera utlägget samt bifoga deltagarlista i ”Flex portal för reseräkning”. Instruktioner och information om inloggning finns här - Flex portal

Medlemsmötena ska vara genomförda senast den 30 november.

Vi ser fram emot att träffa er!
VÅRDFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND, avdelningsstyrelsen