En arbetsplats utan förtroendevald är en arbetsplats med mycket liten möjlighet att påverka. Vårdförbundet vill att det ska finnas minst en förtroendevald på varje arbetsplats och vi skulle vilja berätta varför.

Två goda skäl till att välja en förtroendevald på din arbetsplats

1. Möjligheten att påverka din arbetssituation

Utan förtroendevald har du som medlem mycket begränsad insyn i vad som är på gång i verksamheten. Du har ingen möjlighet att påverka någon fråga innan beslut fattas, eftersom ingen företräder din röst i samverkansgruppen. Frågor som till exempel chefstillsättningar, ombyggnationer, schemaförändringar, ekonomi, personalförändringar, ändrade arbetssätt med mera, är sådant som förhandlas i samverkan innan beslut fattas. Om det inte finns en förtroendevald för Vårdförbundet så är det ingen som bevakar ditt intresse och dina rättigheter.

2. Information och hjälp eller stöd från Vårdförbundet

När det finns en förtroendevald på din arbetsplats är det hen som är den naturliga länken mellan Vårdförbundets avdelningsstyrelse och arbetsplatsen. Det är den förtroendevalda som ges utbildning och information om vad som är på gång inom förbundet. Den förtroendevalda ger också oss den information som behövs för att kunna hjälpa er, när behov uppstår.

Finns ingen förtroendevald så finns heller ingen möjlighet att driva arbetsplatsfrågor som dyker upp. Det är alltså svårt att få både hjälp och information utan förtroendevald!

Du och dina kollegor måste göra ett val. Vill ni ha en förtroendevald och på så vis få stora möjligheter att påverka på arbetsplatsen och hjälp när ni behöver, eller tycker ni att ni klarar er bra ändå?

För vår del, vi som har fackliga uppdrag på tid och sitter i styrelsen, är det oerhört viktigt att ni väljer en förtroendevald, så att vi får den information som behövs för att få igenom de förändringar som krävs på en övergripande nivå. Eller förresten välj två, eller tre!

Vi kommer gärna ut och hjälper er om det känns svårt att välja, eller om ni känner att ni vill veta mer innan ni tar ett beslut.

När du som person behöver enskild hjälp finns vi givetvis till hands för dig ändå. Om du råkar begå ett misstag, hamnar i konflikt eller blir sjuk, hjälper vi dig. Om det däremot är större problem som rör en hel arbetsplats kan vi dessvärre inte göra någonting, såvida ni inte valt en förtroendevald.

Avslutningsvis vill vi berätta att det är ROLIGT att vara förtroendevald! Det kan givetvis vara tufft och svårt i vissa situationer, därför rekommenderar vi att man väljer två som kan stötta varandra. 

Nuvarande mandatperiod i avdelning Örebro är till 2024-04-30.