Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Nyhet: Ombudsmän med fokus på chefsfrågor inom arbetsrätt

  Det nya stödet för dig som är chefsmedlem bygger på att tillvarata din arbetssituation på bästa sätt, som att ge råd och stöd i rättigheter som rör din egen anställning samt vid förhandlingar. Målet är att tillgodose dina specifika frågor inom det arbetsrättsliga området.

 • Uppgörelse med Svenska kyrkan

  Parterna är nu överens om att anta medlarnas bud och därmed är den varslade konflikten avblåst. Det innebär att årets löneöversyn kan genomföras och medlemmarna får sin nya lön retroaktivt från 1 april 2022. Parterna är också överens om villkoren i ett nytt modernt omställningsavtal.

 • Konflikten inom Svenska Kyrkan är avblåst

  Konflikten inom Svenska kyrkan och alla stridsåtgärder är avblåsta. Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation Skao har accepterat medlarnas slutbud.

 • När får jag min nya lön och varför dröjer det?

  Löneöversynen 2022 har inte kunnat slutföras under tiden Vårdförbundet förhandlade om ett nytt centralt kollektivavtal, HÖK 22, för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag. När nu förhandlingarna är avslutade kan också löneöversynen slutföras.

 • Vårdförbundet förbereder för konflikt på kyrkans område

  Vårdförbundet har sagt upp förlängningen av löne- och villkorsavtalet med Svenska kyrkan samt förbereder för att ta ut medlemmar i konflikt.

 • Strandade förhandlingar på Svenska kyrkans område

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation SKAO kräver försämrade villkor för att ge samma möjligheter till omställning som redan avtalats om för resten av arbetsmarknaden. Detta kan de fackliga parterna, däribland Vårdförbundet, inte acceptera och begär därför frivillig medling för att lösa förhandlingarna.

 • HÖK 22 – för ett jämställt och hållbart yrkesliv

  Från 1 april gäller ett nytt 2-årigt kollektivavtal för dig som arbetar i region, kommun och kommunalt bolag. Avtalet innehåller bland annat fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga, flera koll- och kontrollpunkter för bättre arbetsmiljö, förbud mot återkrav vid utbildningsanställningar samt höjd ersättning vid mer är 200 timmar övertid eller mertid. Vi har också träffat en överenskommelse om en Kompetenskommission som ska arbeta med att trygga kompetensförsörjning och god arbetsmiljö i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

 • Förhandlingarna med SKR och Sobona förlängs

  Vårdförbundet är överens med SKR och Sobona om att fortsätta förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Därför förlängs det nuvarande avtalet medan den centrala förhandlingen fortsätter.

 • Exklusiva fotoutställningar om coronapandemin

  Pandemin har präglat vården i stor utsträckning. Genom två fotoutställningar vill vi visa två olika perspektiv av coronapandemin. Dels medlemmarnas egna bilder där de skildrar sin vardag i sin yrkesroll. Och dels fotograf Paul Hansens dokumentation av coronapandemin inifrån.

 • Så stöder Vårdförbundet Ukraina

  Vårdförbundet följer med stor oro den våldsamma utvecklingen i det attackerade Ukraina. Vi stöder Ukrainas befolkning och våra ukrainska kollegor och vi vill se ett omedelbart slut på kriget. Genom vårt fackliga stöd bidrar alla medlemmar med både humanitär hjälp och viktig kontakt med internationella nätverk.