Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Vårdförbundet har sagt ja till ett nytt avtal med förkortad arbetstid och högre löner

  Vårdförbundet fick den 27 juni en hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde och ett likalydande bud från SKR. Budet innebär att fler som jobbar på obekväm tid får arbetstidsförkortningar, som 1 timme och 55 minuter till 5 timmar och 40 minuter per vecka. . Den omfattande övertiden ska utvärderas, och dessutom säkras en god löneutveckling för förbundets medlemmar. SKR och medlarnas bud är slutligt. Förbundsstyrelsen har därför idag beslutat att säga ja till budet om nytt huvudavtal. Därmed blåses strejk och övertidsblockad av.

 • Insändare som backar konflikten

  Vi får stöd från privatpersoner genom insändare i tidningar över hela landet. Här är ett urval av dessa. Tack för att ni stöttar oss!

 • Rekordmånga går med i Vårdförbundet

  Vårdförbundet får allt fler medlemmar. Sedan 1 januari har antalet barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor som är medlemmar ökat från runt 114 000 till 120 000.

 • Här är de som backar oss!

  Vi har fått stöd för vår konflikt från många olika organisationer och även från privatpersoner. Här är hälsningar från några av de som stöttar oss. Tack till alla som backar vår konflikt.

 • Vårdförbundet öppnar för förhandling under medling på Sobonas område

  Den 13 juni mottog Vårdförbundet en hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde, som bland annat omfattar kommunala företag. Förbundsstyrelsen har noga analyserat förslaget och beslutat att tacka nej till hemställan i dess nuvarande utformning. Samtidigt ser Vårdförbundet att försämringar som tidigare föreslagits inte längre finns kvar. Därför öppnar förbundet för förhandling under medling på Sobonas avtalsområde.

 • Hemställan på Sobonas avtalsområde idag

  Idag den 13 juni kommer Vårdförbundet att ta emot en hemställan på Sobonas avtalsområde. Det rör bland annat kommunala företag, inte kommuner och regioner. Efter att den överlämnats kommer förbundsstyrelsen att analysera innehållet och beslut fattas tidigast under fredagen.

 • Backa konflikten!

  Vi har infört övertidsblockad samt gått ut i strejk för att SKR och Sobona är helt ovilliga att förhandla om sänkt arbetstid. Du kan stödja konflikten på många olika sätt.

 • Explosiv ökning av sjukfrånvaro inom välfärden

  Mellan år 2010 och 2023 skedde en femdubbling av stressrelaterade sjukfrånvaro i Sverige. Välfärdssektorn är överrepresenterad i statistiken, och fyra av fem drabbade är kvinnor. Idag presenterar Facken i Välfärden rapporten ”Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön” som visar att kommuner och regioner kan spara miljarder på att minska sjukfrånvaron.  

 • Fler manifestationer för att rädda vården

  Både Jönköping och Östersund ordnar manifestationer på lördag den 15 juni. Kom och visa ditt stöd för att rädda vården!

 • Utökad strejk för kortare arbetstid

  Den 11 juni togs fler ur Vårdförbundets legitimerade yrkesgrupper ut i strejk. Den utökade strejken omfattar bland annat fler arbetsplatser i de regioner och på de sjukhus där det redan är strejk. Därtill omfattas nu region Värmland.