Vårdförbundet har en lång och rik historia. Vi organiserade oss tidigt inom våra yrken.

Historiska nedslag

 • 1886 Svenska Barnmorskeförbundet bildas. Sveriges första kvinnliga yrkesförening.
 • 1910 Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) bildas.
 • 1920 Enhetlig sjuksköterskeutbildning införs.
 • 1933 SSF blir "fackförening".
 • 1942 Svenska laboratorieassistentföreningen (SLF) bildas.
 • 1944 TCO bildas genom en sammanslagning av "det gamla TCO" och Daco, De anställdas Centralorganisation.
 • 1946 SSF går med i TCO
 • 1960 Sjuksköterskeyrket legitimeras.
 • 1963 RROA, Föreningen för röntgen-radioterapi och operationsassistenter bildas.
 • 1964 MAF, Medicinsk-tekniska assistentföreningen bildas.
 • 1965 SHSTF konstitueras som förhandlingskartell.
 • 1965 Anställda inom offentlig sektor får förhandlingsrätt och rätt att strejka.
 • 1977 SHSTF, Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund, ombildas av Svenska sjuksköterskeföreningen (SSF), Svenska Laboratorieassistentföreningen (SLF), Medicinsk-tekniska assistentföreningen (MAF) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF).
 • 1977 var 95 procent av medlemmarna anställda i landsting
 • 1999 Röntgensjuksköterskorna får legitimation.
 • 1999 Upphörde det samtida medlemskapet för Vårdförbundet och de professionella sammanslutningarna (SSF, SBF och IBL)
 • 2002 samlades lokala avdelningar och nationell organisation till att bli ett Vårdförbund i form av en juridisk person.
 • 2006 Legitimation införs för biomedicinska analytiker.
 • 2008 Svensk förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) bildas som professionell sammanslutning för röntgensjuksköterskor
 • 2018 Förvärvsarbetande medlemmar är anställda inom de fyra olika sektorer: kommun 23 procent, landsting 66 procent, privat anställda 10 procent och statligt anställda 1 procent.
 • 2018 fattade kongressen beslut om Vårdförbundets vision.


Förbundsordföranden i genom åren:


1976 - 1986 Marianne Lundqvist

1986 - 1994 Inger Ohlsson Örtendahl

1994 - 2005 Eva Fernvall

2005 - 2011 Anna-Karin Eklund

2011 - idag Sineva Ribeiro