Historik

Vårdförbundet har en lång och rik historia. Vi organiserade oss tidigt inom våra yrken. Svenska Barnmorskeförbundet var Sveriges första kvinnliga yrkesförening och bildades redan 1886.

Historiska nedslag

•1886 Svenska Barnmorskeförbundet bildas. Sveriges första kvinnliga yrkesförening.

•1910 Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) bildas.

•1920 Enhetlig sjuksköterskeutbildning införs.

•1933 SSF blir ”fackförening”.

•1942 Svenska laboratorieassistentföreningen (SLF) bildas.

•1944 TCO bildas genom en sammanslagning av ”det gamla TCO” och Daco, De anställdas Centralorganisation.

•1946 SSF går med i TCO

•1960 Sjuksköterskeyrket legitimeras.

•1963 RROA, Föreningen för röntgen-radioterapi och operationsassistenter bildas.

•1964 MAF, Medicinsk-tekniska assistentföreningen bildas.

•1965 SHSTF konstitueras som förhandlingskartell.

•1965 Anställda inom offentlig sektor får förhandlingsrätt och rätt att strejka.

•1977 SHSTF, Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund, ombildas av Svenska sjuksköterskeföreningen (SSF), Svenska Laboratorieassistentföreningen (SLF), Medicinsk-tekniska assistentföreningen (MAF) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF).

1977 var 95 procent av medlemmarna anställda i landsting

•1999 Röntgensjuksköterskorna får legitimation.

1999 Upphörde det samtida medlemskapet för Vårdförbundet och de professionella sammanslutningarna (SSF, SBF och IBL)

2002 samlades lokala avdelningar och nationell organisation till att bli ett Vårdförbund i form av en juridisk person.

•2006 Legitimation införs för biomedicinska analytiker.

2008 Svensk förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) bildas som professionell sammanslutning för röntgensjuksköterskor

2015 Idag är förvärvsarbetande medlemmar är anställda inom de fyra olika sektorer: kommun 19 procent, landsting 70 procent, privat anställda 10 procent och statligt anställda 1 procent.

2018 fattade kongressen beslut om Vårdförbundets vision. 

Förbundsordföranden i genom åren:

•1976 - 1986  Marianne Lundqvist

•1986 - 1994  Inger Ohlsson Örtendahl

•1994 - 2005  Eva Fernvall

•2005 - 2011  Anna-Karin Eklund

•2011 - idag     Sineva Ribeiro