Som medlem i Vårdförbundet har du möjlighet att delta och representera förbundet i nationellt och internationellt standardiseringsarbete inom vård och omsorg, via Svenska institutet för standarder.

Svenska institutet för standarder (SIS) är en oberoende organisation som arbetar med att utveckla och främja standarder inom olika områden, inklusive hälso- och sjukvård. SIS är en nationell medlemsorganisation som representerar Sverige i internationella och europeiska standardiseringsorgan. Genom att skapa och upprätthålla standarder bidrar SIS till att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet inom vården. SIS standarder kan användas som verktyg för att förbättra vårdprocesser, säkerställa patientsäkerhet och främja innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn. Här kan du läsa mer om SIS.

Bidra till att höja kvaliteten inom vården

Som medlem i Vårdförbundet har du möjlighet att delta i standardiseringsarbetet och påverka utvecklingen av standarder inom vårdområdet utifrån det svenska behovet. Genom att påverka, använda och följa SIS standarder kan Vårdförbundets medlemmar bidra till att höja kvaliteten på vården och säkerställa att bästa praxis tillämpas.

Du kan även föreslå nya arbeten där det saknas en standard eller specifikation för att jobba säkert och strukturerat inom specifikt område.

Säkra mensprodukter

Ett nystartat område är arbetet med säkra mensprodukter. Tillgång till säkra mensprodukter är en förutsättning för att ha möjlighet att delta och bidra i samhället och det gynnar både individen och ett hållbart samhälle. Fokus är på gemensamma och tydliga säkerhetskrav, jämförbara testmetoder och konsumentinformation för mensprodukter. Standarden kommer att inkludera alla typer av mensprodukter, såväl engångs- som flergångsprodukter. Här kan du läsa mer om detta.

Såg nyttan med standardisering redan 1987

Mari Banck är medlem i Vårdförbundet och operations­sjuksköterska som just nu även jobbar som utvecklingsledare med fokus på övergripande utvecklingsarbete i en SIS-grupp. Hon deltar i kommittéerna för "Hälso- och sjukvårdsinformatik" samt den för "Rengöring, desinfektion och sterilisering".

– Just nu är jag ansvarig för innovationsutvecklingen i Region Värmland. Jag jobbar även med det tioåriga "Vinnovaprojektet DigitalWell Arena" som bland annat handlar om innovationsstöd för innovativa digitala hälsotjänster. Jag har stor nytta av standarder när jag stöttar våra innovatörer genom innovationsprocessen med deras produkter och digitala hälsotjänster.

– Jag såg tidigt nyttan av standardisering, redan 1987 då jag var verksamhetschef på en sterilteknisk enhet där vi kunde vara med och påverka standarder på området, och dra nytta av kunskap och kontakter från andra deltagare inom standardiseringsarbetet. De standarder som finns inom området sterilisering och desinfektion ligger till grund för den kunskap och kompetens steriltekniker har.

Standardisering - viktiga hjälpmedel

Mari menar att standarder är en viktig grund för utbildning och hon var med i framtagandet av en yrkesutbildning för steriltekniker som bland annat genomförs i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland.

– När det gäller standardisering inom hälsoinformatik var jag 2009 med och införde ett digitalt journalsystem då vi i Värmland gick från tre vårdinformationssystem, till ett. Bara att jobba med benämningar var en utmaning och där är det viktigt med att ha gemensam benämning. Där är standarderna ett viktigt hjälpmedel.

– Inom hälsoinformatiken har vi tagit fram en internationell teknisk specifikation för kvalitetssäkring av hälsoappar. Det dokumentet är en bra metod att utgå från då man utvärderar hälsoappar och det pågår några olika initiativ för att börja arbeta enligt det dokumentet.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken eller intresserad av att delta i ett standardiseringsarbete är du varmt välkommen att kontakta Jonas Vallgårda på Vårdförbundet.