Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i Jönköping.

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling. I uppdraget ingår även att vara skyddsombud. 

På de flesta arbetsplatser har medlemmarna valt en förtroendevald kollega. Men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Saknar din arbetsplats en förtroendevald?

Mandatperiod

Som förtroendevald på arbetsplatsen väljs du av arbetsgruppen för en mandatperiod upp till 2 år.

När du blivit vald

I samband med anmälan som förtroendevald anmäls du även som skyddsombud hos arbetsgivaren. Utgångspunkten är att man väljer en förtroendevald på varje arbetsplats.

Som arbetsplats inom region Jönköpings län avses per varje första linjens chef.

Inom kommunerna anses varje förvaltning som en arbetsplats.

Som förtroendevald på arbetsplats inom region Jönköpings län bör man samverka med övriga förtroendevalda inom kliniken.

Vid oklarheter, ring till oss på telefonnummer 036-30 64 41.

Grundutbildning

Är du ny som förtroendevald uppmanar vi dig att så snart som möjligt anmäla dig till facklig grundutbildning dag 1 respektive 2-4. Du hittar alla våra utbildningstillfällen och aktiviteter under Aktiviteter och utbildningar.

 

Ledighet med lön

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du söker ledighet med lön hos din närmaste chef minst 14 dagar innan utbildningen. 

Resor i samband med utbildningar

Vårdförbundet ersätter resor till och från utbildningsorten. Resor ska i första hand ske med kollektivtrafik.

Här finns vår resepolicy och information om hur du begär ersättning om du haft utlägg för resor i samband med utbildning.

Medlemsmöte

För att stimulera till kollegiala möten bidrar Vårdförbundet Jönköping med max 30 kronor per deltagande medlem till fika. Med fika avses kaffe/te och fralla eller bulle, muffins, kaka, eller frukt.

För mötet gäller följande kriterier

  • Förtroendevalda på arbetsplatsen bjuder in till mötet
  • Alla deltagare ska vara medlemmar i Vårdförbundet
  • Aktiviteten ska inte förväxlas med en avdelningsträff eller kategorimöte
  • Aktiviteten ska innehålla facklig information eller samtal kring yrkesfrågor

Utbetalning av ersättning

Har du gjort ett eget utlägg redovisar du det i Flex för att få tillbaka pengarna.
Information och instruktioner hur du loggar in och registrerar i Flex hittar du här. 

  • Kvitto och närvarolista fotas och bifogas till reseräkningen i Flex.
  • Originalkvitto ska inte skickas in till Vårdförbundet. Du ansvarar själv för att spara kvitton i 7 år, så det kan vara bra att bestämma en plats där alla papperskvitton sparas.

Fakturahantering

  • Underlag för fakturering att lämnas till leverantören hämtar du här.
  • Kvitto märkt ”Faktureras” och närvarolista fotas och bifogas till reseräkningen i Flex. Information och instruktioner för Flex, se ovan.
  • Originalkvitto ska inte skickas in till Vårdförbundet. Du ansvarar själv för att spara kvitton i 7 år, så det kan vara bra att bestämma en plats där alla papperskvitton sparas.

Om du har frågor eller stöter på problem skicka din fråga till: flex@vardforbundet.se

Utbetalning sker till förtroendevald.

Med önskan om ett trevligt möte!

 

Hör av dig till oss i styrelsen om du har funderingar kring uppdraget, så berättar vi mer!

 

Relaterade länkar

Arbetsmiljöverkets interaktiva utbildning om arbetsmiljö