Vårdförbundet har en visselblåsarfunktion som är till för dig som är medlem, förtroendevald eller anställd i förbundet. Dit kan du anmäla misstankar om missförhållanden inom Vårdförbundet.

För oss i Vårdförbundet är det viktigt att leva efter våra policys, riktlinjer och gällande lagar och regler. Vi vill tidigt kunna fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom vår organisation. Därför finns möjlighet att enkelt och anonymt slå larm via vår visselblåsarfunktion som vi tillhandahåller genom TCO och företaget Lantero.

När ska du använda visselblåsarfunktionen?

Du kan använda visselblåsarfunktionen för att anmäla allvarliga avvikelser från lagen, uppförandekoder, policys och liknande inom Vårdförbundets organisation. Det handlar om sådana missförhållanden som bedöms ha ett allmänintresse och omfattas av visselblåsarlagen, till exempel:

  • Ekonomiska oegentligheter och korruption
  • Säkerhetsrisker på arbetsplatsen (där Vårdförbundet är arbetsgivare)
  • Allvarliga trakasserier.
  • Alla inkomna anmälningar behandlas, men om en anmälan bedöms ligga utanför lagens definition av visselblåsarärende kommer den inte att handläggas vidare.

Vem kan du anmäla?

Du kan anmäla missförhållanden kopplade till en anställds arbete eller förtroendevalds uppdrag inom Vårdförbundet.

När ska du inte använda visselblåsarfunktionen?

Du ska inte använda visselblåsarfunktionen för personliga missförhållanden som bara påverkar den enskilda personen i fråga. Funktionen ska till exempel inte användas för synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering, mindre förseelser eller uttryck för allmänt missnöje. Denna typ av ärenden bör hanteras via ansvarig chef eller facklig representant på arbetsplatsen.

Hur anmäler jag?

Anmälan görs här. Där kan du välja att vara anonym.

Anmälan kan också göras på följande sätt:

Via brev till adress
Visselblåsarrapport avseende Vårdförbundet
TCO
Linnégatan 14
114 94 Stockholm

Via telefon till Lantero, 020-899 433

Vid ett fysiskt möte. Inledande kontakt tas då via brev eller telefon enligt ovan.

Hur hanteras min anmälan?

Mer information om visselblåsarfunktionen, skydd för visselblåsare och hur anmälan hanteras finns i dokumentet Visselblåsning i Vårdförbundet.