Har du blivit kallad till intervju? Grattis! Du är utvald av arbetsgivaren. Vi har samlat tips på hur du förbereder dig inför intervjun och vilka egna frågor du bör ställa till arbetsgivaren.

Du är kallad till intervju, förbered dig noga på vilka frågor som kan tänkas komma. Tänk också igenom vad du har för kunskaper och färdigheter som arbetsgivaren kommer att ha nytta av. Lika viktigt som att du presenterar vem du är, är det att arbetsgivaren berättar om verksamheten och att ni tillsammans diskuterar vilka villkor som ska gälla.

Individuell lönesättning

De flesta arbetsgivare tillämpar individuell lönesättning, vilket betyder att din lön ska baseras på dina meriter och din erfarenhet i kombination med arbetets ansvar och svårighetsgrad. Tänk igenom vad du har fått för kunskaper och färdigheter under utbildningen och hur du tycker att de ska värderas.

Lägg på lite extra!

Även konkurrenssituationen på arbetsmarknaden spelar roll vid lönesättningen. Tänk igenom vilken lön du skulle vilja ha för arbetet, och lägg på lite till så att du har förhandlingsutrymme och kan backa lite från ditt lönekrav i förhandlingen med arbetsgivaren

 

Förbered dig inför anställningsintervjun

Förbered dig ordentligt inför intervjun. Ju bättre förberedd du är, desto säkrare kommer du att känna dig och desto bättre intryck kommer du att göra.

Se till att ta reda på så mycket som möjligt om arbetsgivaren.

 • Hur ser organisationen ut?
 • Hur ser chefs- och ledarskapet ut i verksamheten?
 • Om det är ett privat företag – hur ser ägarbilden ut?

Mycket går att ta reda på via internet eller genom att kontakta en fackligt förtroendevald på arbetsplatsen.

Första intrycket

Det är viktigt att du gör ett bra första intryck.

 • Kom i tid.
 • Försök att vara utsövd.
 • Åk hemifrån i god tid så att du inte behöver stressa.
 • Undvik att lukta stark parfym eller rök.

När det gäller kläder så är det viktiga att du är bekväm, hel och ren. Det kan i vissa fall vara bra att ta reda på om det finns en viss klädkod på arbetsplatsen, försök i så fall att följa denna, men helst utan att avvika alltför mycket från din vanliga klädstil.

Under intervjun

Under själva intervjun gäller det att försöka vara så naturlig som möjligt. Var dig själv och svara ärligt på frågorna du får.

Lyssna noga på frågorna som ställs, svara så tydligt som möjligt och håll dig till ämnet.

Håll ögonkontakt med den du pratar med. Om det är många som intervjuar dig, skapa kontakt med alla, inte bara en och samma person.

Det är naturligt att vara nervös. Kom ihåg att du har blivit kallad till intervjun för att arbetsgivaren är intresserad.

Gå igenom tänkbara frågor i förväg

Fundera över vilka frågor som kan tänkas komma under intervjun och förbered dig på att svara på dem. Men öva inte in några färdiga svar. Det ger ett stelt intryck.

Självklart är det omöjligt att på förhand veta exakt vilka frågor som kommer, men här är några som kan bli aktuella:

 • Kan du berätta lite om dig själv?
 • Varför har du sökt det här jobbet?
 • Vad vet du om oss?
 • Varför ska vi anställa just dig? 
 • Vilka är dina starka sidor?
 • Vilka är dina svaga sidor?
 • Vad behöver du bli bättre på?
 • Hur tror du dina kollegor/din chef skulle beskriva dig?
 • Vad gör dig stressad? Hur hanterar du stress?
 • Hur fungerar du i grupp? Vilken roll brukar du inta i en grupp?
 • Berätta om din utbildning och varför du valde just den?
 • Vad har du för arbetslivserfarenheter? Vad har du lärt dig under dina tidigare anställningar?
 • Berätta om ditt nuvarande arbete? Vad är det bästa respektive det sämsta med arbetet?
 • Kan du ge exempel på en arbetsinsats där du själv känner att du verkligen lyckats?
 • Kan du berätta om ett misslyckande du varit med om? Hur hanterade du det?
 • Hur ser dina framtidsplaner ut?
 • Varför söker du nytt jobb?
 • Vad har du för löneanspråk?
 • Hur ser din sociala situation ut? Vad gör du på fritiden?

Förbered egna frågor

Se till att själv också ha förberett några frågor om arbetsplatsen och tjänsten – det visar på engagemang och intresse. Vilka frågor som passar att ställa varierar naturligtvis beroende på var och vilket jobb du söker.

Här är några exempel:

 • Skulle ni kunna beskriva hur en typisk arbetsdag ser ut på den aktuella tjänsten?
 • Hur många medarbetare finns på arbetsplatsen/avdelningen?
 • Hur skulle ni beskriva kulturen på arbetsplatsen?
 • Vilka förväntningar har ni på den som får jobbet?
 • Vad har ni för kompetensutvecklingsmöjligheter?
 • Hur ser företagets/organisationens framtidsutsikter ut?
 • Hur många har ni kallat till intervju?
 • Vilket är nästa steg i rekryteringsprocessen?
 • När kommer ni att lämna besked om vem som får tjänsten?

Checklista

Här är en checklista du kan använda inför din intervju:

 • Är du förberedd?
 • Har du tagit kopia på din ansökan och på andra papper? Ge aldrig bort originalbetyg/intyg.
 • Har du kollat med referenspersonerna att de ställer upp? Och att du har rätt nummer till dem?
 • Vet du vart du ska? Restid etc.
 • Telefonnummer och andra kontaktuppgifter till den du ska träffa. Om något händer på vägen, kan det vara bra att ringa för att säga att du till exempel blir försenad.