Vårdförbundet har via PTK träffat ett nytt Huvudavtal med Svenskt Näringsliv där en modernisering av anställningstryggheten och möjlighet till livslångt lärande ingår.

Här nedan kan du läsa mer om vilka regler som från 1 oktober 2022 gäller för dig som är medlem i Vårdförbundet och som tillhör något av avtalsområdena inom Almega eller Svensk Flygbransch

Stöd till både tillsvidareanställda, visstidsanställda och till den som lämnar sin anställning

Tidigare fanns ett omställningsstöd endast för tillsvidareanställda som lämnade sin anställning under vissa specifika förutsättningar. I det nya huvudavtalet omfattas såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda. Båda dessa grupper omfattas dessutom numera både under och efter anställningen. Avtalet ger bland annat rätt till olika former av rådgivning, vägledning inför ansökan om studier samt stöd med yttrande i ansökan till CSN från omställningsorganisationen. Dessutom finns ett kompletterande studiestöd för den som tjänar mer än vad det statliga studiestödet motsvarar.

Kvalificeringskrav

För att kunna ta del av omställningsstudiestöd, oavsett om det gäller rådgivning och vägledning eller om det gäller det ekonomiska stödet för studier, krävs att man uppfyller vissa grundläggande krav.

Bland annat behöver du:

  • Vara mellan 27 år och 62 år,
  • Vara etablerad på arbetsmarknaden, vilket innebär att du behöver ha haft arbete som din huvudsyssla under minst åtta år de senaste 14 åren och ha arbetat i genomsnitt 16 timmar per vecka samt
  • Ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden, vilket innebär att du behöver ha arbetat minst tolv månader av de senaste 24 månaderna.

Kontakta din omställningsorganisation TRR eller gå in och läs mer på CSNs webbplats om du vill veta mer!

Ett kompletterande studiestöd

Det nya omställningsstudiestödet innebär en möjlighet att studera i upp till 44 veckor med upp till motsvarande 80 procent av lönen under studietiden. Taket på den statliga ersättningen är i nuläget 4,5 inkomstbasbelopp (21 300 kr, 2022). För den som har en lön över taket för det statliga bidraget ges därför ett kompletterande studiestöd genom kollektivavtalet. Det kompletterande stödet betalas ut parallellt med att det statliga stödet betalas ut.

Ett korttidsstudiestöd

Ett kortvarigt studiestöd kan från och med nu även beviljas för studier som är kortare än en vecka. Dessa studier ger vid ett slutligt godkännande en ersättning totalt motsvarande upp till 70 procent av den anställdes lön.

Återkvalificering

Den som har använt upp sina 44 veckor omställningsstudiestöd kan återkvalificera sig och få 22 nya veckor. Kvalificeringen anses uppnådd när det passerat 15 år från att den sökande förbrukat sina första 22 veckor.

De gamla rättigheterna består

Samtidigt som de nya formerna av stöd vid utbildning och omställning tillkommit finns de andra formerna av stöd som omställningsorganisationen TRR tillhandahållit sedan förut kvar. Det handlar exempelvis om rådgivning till nytt jobb och avgångsersättning till den som blivit uppsagd.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur du går tillväga för att söka omställningsstudiestöd eller få vägledning eller rådgivning ska du kontakta din omställningsorganisation, TRR

Det finns också mycket information att ta del av på PTKs webbplats

Läs mer om hur du ansöker på CSN:s webbplats